นักศึกษา-อดีตอธิการบดีมธ. ต้านการห้ามใช้พื้นที่เคลื่อนไหว 112

Credit: The Nation

(The Nation 02/02/12) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (01/02/12) ทางสมาคมนักศึกษาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยทบทวนการตัดสินใจของคณะกรรมการในการห้ามใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายหมิ่นสถาบันฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ในแถลงการณ์ของสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีใจความว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ การห้ามมิให้มีการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นเป็นการทำลายเสาหลักของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

กลุ่มนักศึกษากล่าวยืนยันในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการเคารพและยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างตราบเท่าที่สิ่งนั้นไม่ขัดกับหลักกฎหมาย

นอกจากนี้ ดร.ชาญวิทย์ ได้เขียนจดหมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ต่อต้านการตัดสินใจของคณะกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ charnvitkasetsiri.com ของเขาอีกด้วยว่า การตัดสินใจเช่นว่านั้นเป็นสิ่งที่ต่อต้านกับเจตนารมณ์และจิตวิญญาณของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในหลักการของเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และหลักภราดรภาพ

ดร.ชาญวิทย์ เขียนไว้ผ่านเว็บไซต์ใจความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการควรเปิดพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยและจัดให้มีการแลกเปลี่ยน การพูดคุยและหาทางออกให้แก่ประเทศชาติ สถาบันการศึกษาทุกแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง เพื่อที่จะช่วยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นภารกิจที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน

อ่านเพิ่มที่ เดอะ เนชั่น

Posted by Natchanaht 02/02/12

 

 

 

 

Related posts:

  1. กองทัพต้องการความช่วยเหลือในการปกป้องสถาบันกษัตริย์ (The Nation 05/01/12) ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้ผู้คนช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากความพยายามทำลายสถาบันของบางกลุ่มคน พลเอกประยุทธ์ กล่าวแนะนำให้สังคมช่วยกันร่วมคว่ำบาตรผู้ที่ต่อต้านกฎหมายหมิ่นสถาบัน และผู้ที่ไม่ให้ความเคารพต่อสถาบันราชวงศ์...
  2. อธิการบดีมธ.แก้ตัวกรณีห้ามนิติราษฎร์ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย (The Nation 01/02/12) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (31/01/12) ต่อกรณีที่ห้ามการอภิปรายหรือทำการเคลื่อนไหวใดๆ เพื่อต่อต้านกฎหมายหมิ่นสถาบันฯ...
  3. พ.ต.ท.ทักษิณ แสดงความกังวลประเด็นความขัดแย้งกฎหมายหมิ่นฯ (The Nation 31/01/12) สมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวในวันนี้ (31/01/12) ว่า อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความกังวลต่อปัญหาการใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันฯ...
  4. ไทย-กัมพูชาตกลงถอนกำลังกองทัพ (The Nation 22/12/11) ประเทศไทยและกัมพูชาตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ที่ให้ถอนกำลังกองทัพจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทเขาพระวิหารอันเป็นข้อพิพาทกันอย่างยาวนาน การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พลเอก  ยุทธศักดิ์ ศศิประภา...
  5. สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม (The Nation 01/11/11) สนามบินสุวรรณภูมิมีการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย สมชัย สวัสดิผล เปิดเผยว่า ที่สนามบินมีทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจระวังระดับน้ำจากประตูกั้นน้ำ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top