เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?

สิทธิการตาย

 

‘Talking Points by Siraphop Series ตอน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ? โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี
ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายรัฐบาล

 

ที่มา

 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมที่รัฐบาลจะต้องจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 2.75 จะทำให้รัฐบาลมีภาระเฉลี่ยปีละ 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลก็จะมีภาระอีก 26,670 ล้านบาท

 

จะต้องมีการจัดสรรให้ในส่วนที่จำต้องจ่ายก่อนให้ครอบคลุมถึง คือ ใน 4 กรณี คือ (เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ และตาย) ซึ่ง 4 กรณีนี้ กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายทันที คือ วงเงิน 14,590 ล้านบาท ซึ่งกรณีที่อยู่กับ สปสช. ต้องจ่ายติดไม่ได้เลย

 

ส่วนอีก 3 กรณี คือ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงานที่รัฐบาลมีภาระปีละประมาณ 12,080 ล้านบาท ซึ่ง สำนักงบประมาณต้องทะยอยจัดสรรให้ เพราะเงินกองทุนส่วนนี้ กองทุนประกันสังคมยังจ่ายออกมาไม่มาก โดยจะจ่ายมาก็ต่อเมื่อลูกจ้างครบเกษียณอายุ ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 จะมีผู้รับประโยชน์ทดแทน

 

จากกองทุนกรณีชราภาพ จำนวน 146,167 คน เป็นเงินทดแทน 8,060.97 ล้านบาท ปี พ.ศ.2577 จำนวนผู้ชราภาพรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเพิ่มเป็น จำนวน 3,410,760 คน เป็นเงิน 455,707.67 ล้านบาท และปี พ.ศ.2586 เพิ่มเป็น 6,046,967 คน เป็นเงิน 1,687,396.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่ทำให้กองทุนหมดและติดลบ

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รัฐบาลมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายสมทบให้กองทุนประกันสังคมทุกกรณีรวมยอดที่ค้างสมทบในปี พ.ศ.2555 ด้วยถึง 63,213.8971 ล้านบาท (10,432.0340+10,656.7966+15,455.0655+26,670)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสนอตั้งงบประมาณไว้เพียง 21,088.8306 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีภาระในปีต่อไปถึง 42,125.0665 ล้านบาท (63,213.8971-21,088.8306) จึงไม่สามารถปรับลดได้อีกเพราะจะมีภาระมากจนรับไม่ไหวในปีต่อๆไป

 

ข้อสังเกต

 

จำนวนแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวนประมาณ 9.675 ล้านคน ซึ่งผู้ประกันตนเหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ สปสช. (ค่าใช้จ่ายรายหัวของ สปสช. 2,755.60 บาท/หัว

 

ถ้าเอาจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม คิดเงินตามอัตราของ สปสช. รัฐบาลจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 26,660.43 ล้านบาท (9.675 ล้านคน # 2,755.60 บาท/หัว)

 

หากปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายรัฐบาล จาก 21,088.8306 ล้านบาท ปรับลด 10,000 ล้านบาท เหลือ 11,088.8306 ล้านบาท อาจจะถูกมองว่าแรงงานในระบบประกันสังคมไม่ไ้รับการดูแลจากรัฐบาลเท่ากับประชาชนทั่วไป

 

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

Related posts:

  1. ครม.นัดพิเศษอนุมัติ9โครงการเร่งด่วนฟื้นฟูน้ำท่วม2หมื่นล. นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษวันนี้ ได้พิจารณาโครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ที่ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการจำนวน 6 หมื่นล้านบาทแล้ว ได้เห็นชอบโครงการที่สามารถเริ่มดำเนินการทันทีจนถึงภายในเดือนม.ค. 2555...
  2. ปิดงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ยอดผู้เข้าชม 2.6 ล้านคน เมื่อวานนี้ ( 22 มกราคม 2555 ) นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)...
  3. ทิ้งทวน งบประมาณ “ทิ้งทวน” มาแล้ว มีการรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี “นัดรองสุดท้าย” เมื่อวันที่ 26 เมษายน เป็นการประชุมที่ใช้ “เวลานานที่สุด”...
  4. Facebook 500 ล้านคน Facebook 500 ล้านคน by @iwhale รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  5. การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ   ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดย อ.สิรภพ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top