การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

สิทธิการตาย

 

‘Talking Points by Siraphop Series ตอน การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี
ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

การเตรียมแผนการเงินที่จะใช้ในการดำเนินการฟื้นฟูประเทศเรื่องระบบน้ำ

ครม.ประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555

ประกอบด้วยกฎหมาย 4 ร่างด้วยกัน คือ

1. ร่าง พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาการสถาบันการเงิน

2. ร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต

3. ร่าง พ.ร.ก.ประกันภัย

4. ร่าง พ.ร.ก.แก้กฎหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยเงินกู้ (soft loan) ให้กับผู้ประกอบการทีี่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เหตุผลที่มีการเสนอร่าง พ.ร.ก. 4 ฉบับนี้คือ

 

ต้องหาเงินมาลงทุน ซึ่งจำเป็นต้องกู้เงิน และต้องดูการรักษาระดับหนี้สาธารณะของประเทศ โดยโอนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกลับไปอยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ประเด็นที่ควรพิจารณา

 

ควรออกเป็นพระราชบัญญัติดีกว่าเป็นพระราชกำหนด

บทบัญญัติหลายข้อไปหักล้างพระราชบัญญัติเดิมที่สำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.เงินตรา และพ.ร.บ.ธปท.2551 เช่น

มาตรา 7 (3) ที่ระบุให้โอนเงินหรือสินทรัพย์ของ ธปท. หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เข้าบัญชีตามมาตรา 5 ตามจำนวนที่ ครม.กำหนด ซึ่งประเด็นนี้อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานธนาคารกลาง

กรณีของร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจ ธปท.เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินก็อาจเป็นการผลักภาระไปยังผู้ฝากเงินที่อาจได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่ควร หรือผู้กู้เงินซึ่งอาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยแพงกว่าที่ควรจะเป็น

และอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ลดลง

การทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเงินออมกับนักลงทุนลดประสิทธิภาพลง

บทสรุป

 

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ


ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

Related posts:

  1. จริยธรรมนักการเมือง   ‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน จริยธรรมนักการเมือง โดย...
  2. อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก   เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเชิญตัวแทนผู้ประกอบการด้านต่างๆ...
  3. “มาร์ค” จี้ “ปู” ประกาศแนวทาง พ.ร.ฎ. ส่วน “ประชา” เผยเป็นร่างเดิม   อภิสิทธิ์ เรียกร้อง นายกฯยิ่งลักษณ์ ประกาศแนวทาง พ.ร.ฎ.อภัยโทษ ย้ำถ้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมจะไม่มีปัญหา ด้าน พล.ต.อ.ประชา ยืนยัน...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top