ปัญหาภัยแล้งในแอฟริกาตะวันออกต้องจ่ายด้วยชีวิต

Credit: Reuters

(BBC 18/01/12) ผู้นำองค์กรช่วยเหลือแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่า มีผู้คนกว่าหลายพันคนต้องเสียชีวิตลงในทวีปแอฟริกาตะวันออกเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของกลุ่มสังคมนานาชาติในการเอาใจใส่ต่อการเตือนปัญหาการขาดอาหาร

องค์กรความช่วยเหลือ Oxfam and Save the Children กล่าวว่า ต้องใช้ระยะเวลากว่า 6 เดือน ในการที่องค์กรความช่วยเหลือต่างๆ จะเขามาทำหน้าที่

มีรายงานว่า ผู้คนราว 50,000-100,000 ราย เสียชีวิตในประเทศเคนย่า เอธโอเปียและโซมาเลีย

ทางองค์กรอ็อกแฟมกล่าวว่า รัฐบาล ผู้บริจาคช่วยเหลือ องค์กรสหประชาชาติและกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้

ทางองค์กรกล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลของประเทศเคนย่าและเอธิโอเปียไม่เต็มใจที่จะยอมรับถึงระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ตัวแทนกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือหลายรายมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหลายรายต้องการพิสูจน์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่จะให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นก่อนที่จะทำการปกป้องชีวิตของพวก

องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้คนราว 10 ล้านคน ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ลี้ภัยหลายพันคนในเขตโซมาเลีย

อ่านเพิ่มที่ บีบีซี

Posted by Natchanaht 18/01/12

Related posts:

  1. องค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าว โซมาเลียผิดกฎหมายอาชญากรรม (BBC 15/08/11) องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล กล่าวว่า ทุกๆ แง่มุมที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลียมีความผิดต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรง ประชาชนในโซมาเลียต้องอดทนต่อผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่เพียงปัญหาภัยแล้งที่คุกคาม แต่ยังรวมถึงความล้มเหลวในทุกๆ ด้านในการให้ความคุ้มครองพวกเขาอีกด้วย...
  2. สหประชาชาติเริ่มแผนช่วยเหลือโซมาเลีย   (AFP 26/07/11) ภายหลังการประชุมฉูกเฉิน ณ กรุงโรมเพื่อหาทางช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยแล้งขั้นรุนแรงในแถบ “ฮอร์น ออฟ แอฟริกา” เมื่อวานนี้...
  3. วิกฤติโซมาเลีย หายนะภัยแล้งครั้งรุนแรง (Time Magazine 5/09/11) วิกฤติภัยแล้งในโซมาเลียที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนหลายล้านคนเดินทางออกเขตตอนใต้ของโซมาเลียไปทางตะวันออก พวกเขาต้องละทิ้งบ้านเกิดของตน สิ่งที่นำติดตัวไปด้วยในการออกเดินทางเพื่อแสวงหาความอยู่รอดในครั้งนี้คือน้ำที่มีเพียงน้อยนิด จากรายงานขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่า ผู้คนจำนวน 12.4...
  4. ภาพเด็กโซมาเลียที่รอดตายจากการขาดอาหาร (Huffington Post 09/11/11) นี่คือหนึ่งในหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกลุ่มองค์กรผู้ช่วยเหลือเด็กในโซมาเลียให้รอดพ้นการเสียชีวิตจากการขาดอาหาร ในปีนี้มีการกล่าวว่า มีเด็กจำนวนหลายหมื่นคนประสบกับปัญหาภัยแล้งจากการขาดอาหาร อย่างไรก็ตาม อาหารที่กลุ่มองค์กรเหล่านี้นำไปช่วยเหลือก็ยังคงไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการทั้งหมด ภาพนี้เป็นภาพของเด็กน้อยที่มีชื่อว่า มินฮัจ...
  5. UN ประกาศโซมาเลียประสบภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรง (BBC 20/07/11) องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศพื้นที่บริเวณตอนใต้ของโซมาเลีย (Somalia) อันได้แก่ ตอนใต้ของเมืองบากูลและเขตโลเวอร์ ชาเบล (Southern...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top