จริยธรรมนักการเมือง

สิทธิการตาย

 

‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน จริยธรรมนักการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี
ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

Related posts:

  1. การใช้ดุลพินิจ ‘Talking Points by Siraphop Series (8) ตอน การใช้ดุลพินิจ’ โดย อ.สิรภพ...
  2. สิทธิการตาย ‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน สิทธิการตาย’ โดย อ.สิรภพ...
  3. Talking Points by Siraphop Series (2) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  4. Talking Points by Siraphop Series (1) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  5. กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top