หนังสือ “ในม่านเมฆ”

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ ฉัตรารัศมิ์   แก้วมรกต  (ร่มแก้ว)  ผู้เขียนหนังสือ   ”ในม่านเมฆ” ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2554

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 20.00 น. ทาง TNN.24 ชม

Related posts:

  1. หนังสือ “กินดีได้สุขภาพดี” รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ กฤษฎี    โพธิทัต   ผู้เขียนหนังสือ   ”กินดีได้สุขภาพดี”  ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม...
  2. หนังสือ “มองซีอีโอโลก เล่ม9″ รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ วิกรม  กรมดิษฐ์   ผู้เขียนหนังสือ   ”มองซีอีโอโลก เล่ม9″ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม  2554...
  3. หนังสือ ”อาหารสมอง” และ”ผู้ชนะ 10 คิด”   รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ ไพศาล    ถนอมอารมย์    ผู้เขียนหนังสือ  ”อาหารสมอง”  ...
  4. Book Club – แม่ครัวหัวป่าก์   รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ คุณธงชัย...
  5. ขยะเป็นทอง รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ ผู้เขียนหนังสือ ขยะเป็นทอง ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top