เพียงแค่จูบ!ก็ติดเอดส์สายพันธุ์ใหม่ ลูกผสม ..เติบโตได้ ในน้ำลาย!

จูบปากติดเอดส์

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่สามารถทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนี้ถึงแก่ชีวิตได้นั้น ล่าสุด! กลับพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่อีก  หลังหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ต่างลงข่าว “พบหญิงไทยติดเชื้อเอดส์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกของโลก”เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไป ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม ถึงแม้จะไม่มีรายงานว่ามีการแพร่ระบาดก็ตาม แต่ขึ้นชื่อว่า “เอดส์” ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายถึงแก่ชีวิตเช่นกัน

ด้าน  ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง  สุทเธนทร์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  ที่ผ่านมาเชื้อเอดส์ หรือ HIV ที่ระบาดในประเทศไทย มีเพียง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A/E และสายพันธุ์ B โดยสายพันธุ์ A/E จะพบมากที่สุด และทุกปีมีโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ HIV โดยนำเลือดผู้ติดเชื้อมาถอดรหัสตรวจหาสายพันธุ์ หลังจากทำการวิจัยตามปกติ พบความผิดปกติจากตัวอย่างเลือด 2 ราย จากกลุ่มตัวอย่าง 44 ราย โดยรายแรกเป็นเชื้อ HIV ที่ผสม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เอ จี และดี เรียกว่า AG/D กับรายที่ 2 เป็นเชื้อ HIV ที่ผสม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เอ อี และจี เรียกว่า AE/G

เชื้อสายพันธุ์ใหม่ จีกับดี  จะพบในทวีปแอฟริกา เฉพาะประเทศไนจีเรีย เมื่อศึกษาโมเลกุลทั้งหมดแล้ว จะทราบว่า เป็นเชื้อที่แพร่จากพื้นที่ใดของโลก ตอนนี้ตั้งสมมติฐานว่า หญิงทั้ง 2 คน ได้รับเชื้อมาจากชาวแอฟริกัน ไม่มีใครรู้เลยว่าสายพันธุ์จีกับดีเข้าไทยมานานหรือยัง!!!

แต่เรื่องที่น่ากลัว คือ  เชื้อเอดส์ลูกผสมจะมีจำนวนเชื้อในสารคัดหลั่งที่มีความเข้มข้นมากกว่าสายพันธุ์ไทย เช่น ในน้ำอสุจิของผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ไทย 1 ซีซี จะมีจำนวนเชื้อไวรัสเอดส์ 10 ตัว ขณะที่น้ำอสุจิของผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ผสมอาจจะมีเชื้อไวรัสเอสด์ 20 ตัว ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงการสมมติให้เห็นภาพเท่านั้น …แม้พฤติกรรมธรรมดา แค่จูบ ยังสามารถนำไปติดเอดส์ชนิดใหม่นี้ได้ เพราะปริมาณเชื้อโรคที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปริมาณเชื้อไวรัสจะเข้มข้นต่างกันกี่เท่า ต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดต่อไป เมื่อมีเชื้อไวรัสเข้มข้นจำนวนมาก ก็ยิ่งจะทำให้การแพร่ระบาดเชื้อนั้นเป็นไปได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งศึกษาความเป็นมา และผลกระทบของเชื้อเอดส์ลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในไทย รวมถึงแนวทางป้องกันรักษาและการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน

 

อ่านเพิ่มเติมที่  มติชน   

Post by Suphannee  27/11/2011

 

Related posts:

  1. รอเสนอ ครม. พิจารณาขยายสิทธิรถคันแรก 1,600 ซีซีเพิ่มสัปดาห์หน้า (มติชน  22/09/2011)   นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  อธิบดีกรมสรรพสามิต  กล่าวว่า กรมสรรพสามิต กำลังจะพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการคืนเงินรถยนต์คันแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top