กทม.แจง’ขั้นตอน-เงื่อนไข’จ่ายเงินเยียวยา

 
 
กทม.แจงขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเบื้องต้น 6 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ 30 เขต
 เงื่อนไขท่วมฉับพลันหรือท่วมเกิน 7วัน

นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.ได้ทำหนังสือถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อขออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ กทม. โดยเบื้องต้นจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ ซึ่ง ศปภ.ให้การตอบรับในหลักการแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ครม.ได้อนุมัติตามที่ กทม.ร้องขอแล้วจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยกว่า 6 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ 30 เขต ทัังนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นคือ 1.กรณีที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมฉับพลัน 2.ถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน ซึ่งในพื้นที่ กทม.จะใช้เงื่อนไขเดียวกับต่างจังหวัด

 นางนินนาท ระบุถึงขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือดังนี้ 1.หน่วยงานระดับท้องที่ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายทะเบียน ให้ดำเนินการสำรวจรายชื่อและรับรองรายชื่อของผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ของตัวเอง 2.ฝ่ายปกครองให้การรับรองความถูกต้อง 3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 4.ปลัด กทม. ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง 5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (มท.) ตรวจสอบข้อมูลและความซ้ำซ้อนของข้อมูลครัวเรือน จากนั้นส่งเรื่องให้ธนาคารออมสิน 6.ธนาคารออมสินตรวจสอบตามระบบธนาคารและจ่ายเงินช่วยเหลือ 7.จ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบภัย !!! ให้เจ้าบ้าน หรือมอบอำนาจ แล้วนำหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานเขต ภายใน 45 วัน (นับจากวันทีี่ 10 พ.ย.54)

 หลักฐานที่ใช้มีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชน (เจ้าบ้าน)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3.ภาพถ่ายที่ถ่ายติดเลขที่บ้าน
4.ภาพถ่ายความเสียหายในบ้าน

ที่มาของข่าว bangkokbiznews 11/11/2011

Post by Tonklar

No related posts.

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top