โซมาเลีย 2011/11/10

Credit: AP

Related posts:

  1. โซมาเลีย ไม่มีอาหารให้อดในช่วงเดือนรอมฎอน     (Time 2/08/11) เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่สำคัญของชาวมุสลิม โดยชาวมุสลิมจะถือศีลอดตลอดทั้งเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม ในปีนี้เดือนรอมฎอนได้เริ่มขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา...
  2. ตรรกะสังสรรค์   หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต “ตรรกะสังสรรค์” กำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’...

Share this story

Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top