สธ.เตือนโรคฉี่หนูที่มากับน้ำ

กระทรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู เนื่องจากโรคนี้เจริญเติบโต และมีชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ รวมถึงคนที่เคยป่วยมีโอกาสป่วยซ้ำได้อีก โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือรอยขีดข่วนที่ผิวหนัง หรืออาจจะเข้าทางตา จมูก ปาก หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต ซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคฉี่หนู จำนวน 20 ตัวอย่าง พบว่าเป็นโรคฉี่หนู 1 ราย ที่ จังหวัดขอนแก่น (มติชน)

สำหรับอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคฉี่หนู มักเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 4-10 วัน โดยจะมีไข้ขึ้นสูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะน่องและโคนขา หรือปวดหลังบางคนมีอาการตาแดง อาจมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร หรือท้องเดิน หากมีอาการดังกล่าวหลังจากที่สัมผัสสัตว์ หรือลุยน้ำ ย่ำโคลน ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยแพทย์ในพื้นที่ทันที ถ้าไม่รีบรักษา บางรายการมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปน หรือตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย ซึม สับสน เนื่องจากเยื่อหุัมสมองอักเสบ อาจมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเสียชีวิตได้

ส่วนวิธีการป้องกัน คือ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ ถ้ามีบาดแผล ให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนนานๆ เมื่อขึ้นจากน้ำแล้วรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดโดยเร็วที่สุด

ที่มา กรมควบคุมโรค

 

No related posts.

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top