ตลาดสำหรับการลงทุน 3

การลงทุน

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ”

ตอน “การลงทุนในตลาดตราสารหนี้”

โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ

ทุกสัปดาห์ ทาง The Bangkok Voice   โปรดติดตามนะครับ

ปัจจุบัน ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินการสอนวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ

และเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่ม

เช่น Love Ocean – น่านน้ำแห่งความรัก,

ล้วงลึก เรื่องลับที่นักบริหารต้องรู้ และ ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ ฯลฯ

ชมรายการทั้งหมดได้ที่นี่

Post By @drkittiphun 4/11/11

 

Related posts:

  1. ตลาดสำหรับการลงทุน 2 ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาด MAI (market alternative investment)”...
  2. ตลาดสำหรับการลงทุน 1 ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง The...
  3. ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ...
  4. ใช้ความรัก แทนคำสั่ง ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ใช้ความรัก แทนคำสั่ง” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ...
  5. คู่ค้าคือเพื่อนร่วมทาง ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ คู่ค้าคือเพื่อนร่วมทาง” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top