วิกฤติ 5 อย่าง ที่มาพร้อมกับประชากรล้นโลก

Credit: Pius Utomi Ekpei / AFP / Getty Images

(Time 31/10/11) องค์การสหประชาติมีการคาดการณ์ว่า จำนวนประชากรในโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 10.1 พันล้านคน ภายในศตวรรษหน้า ซึ่งสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือความขัดแย้งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องน้ำมัน น้ำสะอาด และสิ่งของจำเป็นต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่น ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ดาร์ฟู (Darfur) อันเป็นเมืองยากจนที่กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งของแหล่งทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความขาดแคลนของทรัพยากรไม่เพียงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเพียงประการเดียวเท่านั้น เหล่านี้คือวิกฤติ 5 อย่างที่เกิดขึ้นและมีนัยสำคัญ

1.The Horn of Africa (บริเวณแหลมแอฟริกา)

ในอีก 100 ปีข้างหน้า ความท้าทายในเรื่องภาวะโลกร้อนและการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภายในปี 2100 โซมาเลียจะมีประชากรมากขึ้นกว่า 8 เท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเธิโอเปียก็จะมีประชากระเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ปัญหาที่ตามมาจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ส่วนชาวโซมาเลียที่เป็นชาวประมงที่ซึ่งไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการตกปลาก็จะกลายมาเป็นโจรสลัดในที่สุด

2.ปากีสถาน

เป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยจำนวน 174 ล้านคน ซึ่งคาดการณ์กันว่า ในปี 2065 ประชากรในปากีสถานจะเพิ่มสูงสุดถึง 285 ล้านคน ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อต่อนิกายต่างๆ และความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ชายแดนกับอัฟกานิสถานคาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความขัดแย้งที่มีกับแคชเมียร์อันเป็นที่ตั้งแม่น้ำสายสำคัญของปากีสถาน ก็ดูจะทำให้แหล่งน้ำของชาวปากีสถานอยู่ในความเสี่ยงต่อการขาดแคลน

3.ซูดาน

ซูดานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นบริเวณ “สามเหลี่ยมแห่งความไม่มั่นคง” ที่ซึ่งเกิดการกบฏและสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนาน และความขัดแย้งเหล่านั้นก็มีทีท่าว่าจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความยากจนที่กระจายตัว และภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดภัยแล้งอันนำมาซึ่งความยากลำบากในการประกอบการเกษตรกรรม

4.ไนจีเรีย

ใน 50 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรของไนจีเรียเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า รวมแล้วเป็นจำนวน 150 ล้านคน องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ไนจีเรียจะมีประชากรเพิ่มสูงถึง 390 ล้านคน และเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของชาวไนจีเรียที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งการแบ่งแยกระหว่าวชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมก็มีทีท่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในเรื่องการเข้าถึงแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องน้ำมัน

5.อินเดีย

เป็นประเทศที่มีประชากระเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งคาดว่าจะกลายมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2030 อินเดียเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับชาวเมารี การจลาจลในประเทศที่เกิดจากชนชั้นแรงงานและชนพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย อักทั้งภาวะโลกร้อนก็คาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในประเทศได้

อ่านเพิ่มที่ ไทม์

Posted by Natchanaht 02/11/11

 

Related posts:

  1. หนุนเด็กไทยไร้พุง ออกกำลังกายรีดส่วนเกิน ปัญหาเรื่องโรคอ้วน ที่เคยเป็นปัญหาจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ ปัจจุบันกลับพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่ในภาวะมีน้ำหนักเกินมากถึง 22 ล้านคนทั่วโลก!! และกำลังแพร่ไปอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่นในประเทศไทย...
  2. ใครคือบริษัทนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดของโลก? (The Economist 12/09/11) หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ร่างนโยบายในประเทศที่ร่ำรวยต้องปวดหัวมากที่สุดประการหนึ่ง นั่นคือการคิดว่าจะสร้างงานได้อย่างไรในช่วงเวลาที่มีการเติบโตทางการเงินที่จำกัดและเบาบาง ในภาคเอกชนนั้นมีความชะลอตัวในการสร้างงาน และภาครัฐบาลที่มีการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในท้ายที่สุดแล้วก็มักจะมีการลดการจ้างงาน อย่างไรก็ตามจากชาร์ทข้างบนนี้จะเห็นได้ว่าในปี 2010 ที่ผ่านมา...
  3. 366 ล้าน เป็นตัวเลขจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก (Time 13/09/11) จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมีปริมาณมากถึง 366 ล้านคน สูงขึ้นจากปี 2009 ที่อยู่ที่จำนวน 285 ล้านคน...
  4. Facebook 500 ล้านคน Facebook 500 ล้านคน by @iwhale รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top