การใช้ดุลพินิจ

สิรภพ

‘Talking Points by Siraphop Series (8) ตอน การใช้ดุลพินิจ’ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี
ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

Related posts:

  1. Talking Points by Siraphop Series (2) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  2. Talking Points by Siraphop Series (1) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  3. การขอพระราชทานอภัยโทษ พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop  ตอน “ขอพระราชทานอภัยโทษ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ...
  4. กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย...
  5. Talking Points by Siraphop Series (3) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top