มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

Credit: Matt Champlin / Getty Images

(Time 11/10/11) การวิจัยในสวีเดนเปิดเผยว่า เป็นที่ชัดเจนว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจรวมถึงโรคความดันโลหิตสูง

ผู้วิจัยกล่าวว่า ในประเทศสวีเดนและอีกหลายประเทศมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษอยู่มาก และพวกเราก็อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านั้น มลพิษหลายอย่างถูกส่งผ่านมาทางอาหารที่เรารับประทาน และสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ในร่างกายของเรา และระดับมลพิษนั้นก็สูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ไขมันก็ยังมีส่วนในการทำให้หลอดเลือดตีบตัน ลดการสูบฉีดเลือดในร่างกายไปสู่หัวใจ และนำไปสู่โรคหัวใจในที่สุด ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเสียชีวิตในประเทศอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มที่ ไทม์

Posted by Natchanaht 12/10/11

Related posts:

  1. ภาษีคนอ้วน ครั้งแรกในเดนมาร์ค (Time 30/09/11) แม้ว่าประชากรชาวเดนมาร์คจะประสบปัญหาโรคอ้วนน้อยกว่า 10% เป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโรคอ้วนในยุโรปก็ตาม แต่เดนมาร์คก็ออกมาตรการมาต่อสู้กับกับโรคอ้วนโดยการกำหนดให้มี “ภาษีคนอ้วน” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป...
  2. 366 ล้าน เป็นตัวเลขจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก (Time 13/09/11) จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมีปริมาณมากถึง 366 ล้านคน สูงขึ้นจากปี 2009 ที่อยู่ที่จำนวน 285 ล้านคน...
  3. ผลสำรวจพบผู้คน 1 ใน 8 โทรศัพท์แบบหลอกๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้อื่น   (Time 15/08/11) ผลการสำรวจโดยพิวอินเตอร์เน็ทแอนด์อเมริกันไลฟ์โปรเจค พบว่าผู้คนจำนวนมากมายแสร้งทำเป็นโทรศัพท์ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาต่อผู้คนอื่นๆ รอบตัว จากการสำรวจนี้พบว่า ผู้ใหญ่จำนวน 13%...
  4. สถานที่ทำงานที่ไม่เป็นมิตรอาจฆ่าคุณได้   (Time 10/08/11) มหาวิทยาลัย เทล อวิฟ (Tel Aviv University) ได้ทำการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานกับความเสี่ยงต่อการตายของคนทำงาน...
  5. ลิสเทอเรียจากแคนตาลูปคร่าเพิ่ม 18 ชีวิต (Time 05/10/11) เจ้าหน้าที่สุขภาพกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสารลิสเทอเรียในแคนตาลูปเพิ่มขึ้นเป็น 18 ราย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยืนยันจำนวนผู้ป่วยกว่า 100 รายใน 20 มลรัฐ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top