นายกฯให้นโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วม 9 ข้อ

เฟซบุ๊ก นายกฯ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมตรี ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการประชุม VDO Conference วานนี้ (4 ต.ค.2554) ถึงนโยบายเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ นายกฯ ได้เน้นนโยบายเชิงปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านมาตรการเห็นผลทันที 9 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ต้องเร่งระบายน้ำท่วมออกทะเลให้หมดโดยเร็วที่สุด

มาตรการที่ 2 ต้องใช้แรงดันเรืองหรือเครื่องในการดันน้ำให้หมดโดยฉับไว

มาตรการที่ 3 ใช้การบริหารทางเทคนิคด้วยการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 4 การช่วยเหลือราษฎร โดยเพิ่มบทบาทให้กองทัพทุกเหล่าทัพมาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกให้มากยิ่งขึ้น

มาตรการที่ 5 การให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นว่า พี่น้องประชาชนทุกคนมีความรักความสามัคคี สามารถนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

มาตรการที่ 6 การรักษาเขตตัวเมือง ด้วยการตรวจติดตามสภาพคันกั้นน้ำที่ทำจากดินให้มีสภาพแข็งแรง หากมีสภาพเก่าหรือชำรุดต้องติดตามแก้ไขให้อยู่ในสภาพคงทน สามารถเป็นคันกั้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 7 กรมชลประทานปฏิบัติการขุดลอกคันกั้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการดันน้ำลงทะเลอย่างฉับพลันทันที

มาตรการที่ 8 การริเริ่มโครงการประชาอาสา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้เรือของตนเองที่มีอยู่ ในการดันน้ำลงทะเล โดยภาครัฐรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเรือ

มาตรการที่ 9 ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยโดยจังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนของชุมชนและตัวแทนส่วนราชการระดับท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลทางปฏิบัติทันที

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra

Post By Wareerat 05/10/11


 

 

 

 

Related posts:

  1. ตรรกะสังสรรค์   หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต “ตรรกะสังสรรค์” กำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’...
  2. Buttery by Patty รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited ร่วมกับ คุณก็อต ณัฐกฤตา...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top