กฎหมายอาคารใกล้ตัว ตอนที่ 2


• ข้อกฎหมายที่มักกระทำผิด

1. ระยะร่นหรือที่ว่างในการปลูกสร้าง

• ตึกแถว อาคารชนิดนี้ตามกฎหมายระบุไว้ว่ากรณีก่อสร้างไม่ติดริมถนนสาธารณะต้องมีที่ว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า 6 เมตร และด้านหลังไม่น้อยกว่า 3 เมตร (ข้อบัญญัติกทม. 2544,กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543) ซึ่งโดยทั่วไปมักมีการต่อเติมด้านหลังอาคารตึกแถวเพื่อใช้งานต่างๆ กันอยู่เสมอ

• บ้านแถว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ระบุว่าต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้ว (แนวเขตที่ดิน) กับตัวอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 เมตร นอกจากนี้กรณีด้านข้างของบ้านแถวนั้นปลูกใกล้เขตที่ดินผู้อื่นต้องถอยร่นอย่างน้อย 2 เมตรเช่นกัน ซึ่งในกรณีบ้านแถวหรือทาวน์เฮ้าส์นี้จะพบการต่อเติมทั้งด้านหน้าและหลังอาคารกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน การกำหนดระยะถอยร่นและที่ว่าง(ไม่มีสิ่งใดปกคลุมและไม่สามารถใช้สอยเพื่อการอื่นได้) ตามกฎหมายกำหนดนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการหนีไฟ เพื่อประโยชน์ในการระบายอากาศและสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ดังนั้นการต่อเติม ดัดแปลงต่างๆ ในพื้นที่ว่างหรือถอยร่นดังกล่าวนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่สามารถอนุญาตให้กระทำได้อย่างเด็ดขาด

2. ระยะร่นสำหรับช่องเปิด หน้าต่าง ช่อแสง

อาคารที่ปลูกสร้างชิดที่ดินผู้อื่นถ้าต้องการเปิดหน้าต่าง ประตู ช่องแสง ช่องระบายอากาศ หรือมีระเบียงกรณีสูงน้อยกว่า 2 ชั้นหรือสูงน้อยกว่า 9 เมตรต้องร่นห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ถ้ากรณี3ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน 9 เมตรต้องถอยห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร สำหรับข้อกฎหมายนี้มีไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยู่ข้างเคียงและตัวท่านเอง

3. การก่อสร้างอาคารชิดเขต

กรณีดังกล่าวนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ระบุไว้ว่าแนวผนังอาคารใดๆ สามารถปลูกสร้างห่างแนวเขตได้น้อยที่สุดเท่ากับ 0.50 เมตรโดยไม่มีปัญหากับข้างเคียง แต่ผนังนั้นต้องเป็นผนังทึบ แต่หากต้องการปลูกสร้างชิดแนวเขตที่ดินก็สามารถกระทำได้แต่ต้องได้รับการยินยอมเป็นเอกสารจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียก่อน และต้องเป็นผนังทึบเช่นกัน อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่แนะนำให้กระทำเนื่องจากการก่อสร้างจะทำได้ลำบากและเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงของท่านมากพอควรครับ

• บทลงโทษ กฎหมายอาคารเป็นเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้กับประชาชนคนไทย เมื่อกระทำผิดจะมีบทลงโทษมากหรือน้อยแล้วแต่ความรุนแรงของความผิด และยิ่งความผิดนั้นก่อให้เกิดอันตรายกับทรัพย์หรือชีวิตผู้อื่นก็จะต้องพิจารณาโทษตามกฎหมายแพ่งและอาญาเข้ามาประกอบเพิ่มเติมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามสำหรับความผิดที่เกิดจากการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ระบุไว้ว่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องชำระค่าปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบทลงโทษดังกล่าวค่อนข้างรุนแรงพอสมควรดังนั้นก่อนกระทำการใดๆ เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนของท่านลองตรวจสอบดูเสียก่อนว่าขัดต่อกฎหมายบ้างหรือไม่อย่างไร หรือตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลกฎหมายอาคารเพิ่มเติมได้ที่เวบไซท์ของกรุงเทพมหานคร www.bma.go.th และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ www. asa.or.th

Related posts:

  1. กฎหมายอาคารใกล้ตัว ตอนที่ 1 อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันเมื่อพินิจพิจารณาตามตัวบทกฎหมายอาคาร จะพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ออกแบบ ปลูกสร้างกันอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุหลายประการ เช่น เจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายเหล่านั้น ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบก่อสร้างบางส่วนไม่สนใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรวมทั้งขาดการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เราท่านจึงมักพบข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผลร้ายและความสูญเสียจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่เนืองๆ...
  2. ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตอนที่ 2 ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  3. ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตอนที่ 1 ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  4. “พล.อ.ธีรเดช มีเพียร” ประธานสภาสูงคนใหม่ ประธานสภาสูง “พล.อ.ธีรเดช มีเพียร” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว นับจากนี้ถือว่ามีอำนาจเต็มในการทำงาน     สำหรับประวัติของ พล.อ.ธีรเดช จบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต...
  5. ภัย..ในอาคารบ้านเรือน ตอนที่ 2 เรามาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผมเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึงภาพรวมอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารบ้านเรือนว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใดบ้าง คราวนี้เรามาเจาะลึกกันที่ภัยที่เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัยกันก่อนเป็นประเด็นแรกนะครับ พื้นที่ในบ้านที่จัดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ ห้องครัว และห้องน้ำ จากการลื่นล้ม หกล้ม...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top