เปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ครม. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน – หนี้สิน ในคณะรัฐมนตรี รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินทั้งสิ้นกว่า 541 ล้านบาท ขณะที่นายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส มีทรัพย์สิน 76 ล้านบาท มีหนี้สิน 369 ล้านบาท ส่วนบุตรชาย ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร มีทรัพย์สิน 4 ล้านบาท

สำหรับรัฐมนตรีที่รวยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

  1.            นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีทรัพย์สินมากกว่า หนี้สิน 963 ล้านบาท
  2.         น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 541 ล้านบาท
  3.      นายชุมพล  ศิลปาอาชา รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 441 ล้านบาท
  4.      พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 380 ล้านบาท
  5.      พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก รมว.กระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 279 ล้านบาท

 

ส่วนรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

  1.                                     นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.กระทรวงคมนาคม  มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 3.9 ล้านบาท
  2.                                   นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.กระทรวงการคลัง มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4 ล้านบาท
  3.                    นายธีระ  วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 5 ล้านบาท
  4.    นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.กระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6 ล้านบาท
  5.    นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11 ล้านบาท

 

อ่านเพิ่มที่ : โพสต์ทูเดย์ 29/09/11

Post By Wareerat 29/09/11


No related posts.

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top