การโยกย้ายข้าราชการ

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “การโยกย้ายข้าราชการ”

โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Related posts:

  1. Talking Points by Siraphop Series (2) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  2. กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย...
  3. การขอพระราชทานอภัยโทษ พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop  ตอน “ขอพระราชทานอภัยโทษ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ...
  4. Talking Points by Siraphop Series (1) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  5. ข้อกฎหมายที่พึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “ข้อกฎหมายที่พึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต”...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top