ออกเดทกับคนตาย

เวลามีค่า

แม้นาฬิกาจะตาย

ชีวิตมีค่า

แม้ชีวิตจะตาย

คนตายพูดได้

แม้ตัวจะตาย

แต่วาทะยังอยู่

ฉันออกเดทกับคนตาย

หลังแฟนฉันหลับ

ฉันแอบไปสนทนาธรรมกับพระอรหันต์

 

 

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top