การรักคู่ค้า เป็นเพื่อนร่วมทาง


ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก”โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ

 

 ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ
ปัจจุบัน ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการสอนวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ และเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น Love Ocean – น่านน้ำแห่งความรัก, ล้วงลึก เรื่องลับที่นักบริหารต้องรู้
และ ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ ฯลฯ

Related posts:

  1. Dr Kittiphun’s Management Series (2) ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok...
  2. Dr Kittiphun’s Management Series (4)   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอนที่ 4...
  3. Dr Kittiphun’s Management Series (3)   ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์...
  4. Dr Kittiphun’s Management Series (5) ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก”โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์ ทาง The...
  5. Dr.Kittiphun’s Management Series (1) ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top