ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมด้านการเงิน

ปิดเทอมนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย รุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรม SET Junior Financial Club (SET JFC) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการเงิน ที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และเข้าใจง่ายตลอดทั้งวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-19 กันยายนนี้ สงวนสิทธิ์ รับเฉพาะ น้องๆ ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม “SET JFC 2010″  สนใจสอบถามS-E-T Call Center 0-2229-2222 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tsi-thailand.org/SETJFC สำหรับฐานกิจกรรมที่น้องๆ จะได้ร่วมสนุกมีทั้งหมด 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 “รู้สนุกคิด” ร่วมกันวางแผนการเงิน  Live and Learn Finance Game ฐานที่ 2 “รู้รอบเทคโนโลยีการลงทุน” เพลิดเพลินกับการทดลองลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมือนจริง ฐานที่ 3 “รู้หา”  รู้จักความถนัดของตนเอง นำไปสู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสม ฐานที่ 4 “รู้เก็บ”  ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ฐานที่ 5 “รู้ใช้”  ปลูกฝังการใช้จ่ายอย่างมีแบบแผน ฐานที่ 6 “รู้ขยายผล”  เรียนรู้ช่องทางการลงทุนต่างๆ ฐานที่ 7 “รู้เขารู้เรา”  เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน กิจกรรม SET Junior Financial Club (SET JFC) เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้แนวคิด “SET JFC เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน : รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายผล” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และมีทักษะด้านการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Related posts:

  1. AR.GAME AR. GAME รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์...
  2. Facebook Game Facebook Game รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech Talk คุณปรเมศวร์...
  3. หุ้นสัปดาห์หน้าลุ้นระทึกสหรัฐเพิ่มเพดานหนี้   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 30/07/11) นายรักพงศ์ ไชยศุภรากุล ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด...
  4. Window Live Version 4 Window Live Version 4 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top