เรือไม้จำลอง

รายการ “คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” ช่วง OTOP UPDATE คุณเอกวัฒน์ หอมเศรษฐี คุยกับ คุณสมพร เหล็กเพชร กลุ่มงานหัตถศิลป์เรือจำลองไม้ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา 19.30 น. ทาง TNN24

 

Related posts:

  1. ดาวเด่นสวนสัตว์ดุสิต ดาวเด่นสวนสัตว์ดุสิต รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Update ตอน...
  2. การมีส่วนร่วมกับสวนสัตว์ การมีส่วนร่วมกับสวนสัตว์ เราจะช่วยสวนสัตว์ได้อย่างไร? รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Update แนะนำการมีส่วนร่วมกับสวนสัตว์...
  3. เก็บผักกับ บสก. เก็บผักกับ บสก. รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Saturday Update คุณก๊อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร...
  4. Update การเลือกซื้ออุปกรณ์ Hi-Tech ต่างๆ Update การเลือกซื้ออุปกรณ์ Hi-Tech ต่างๆ รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Hi-Tech...
  5. บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top