องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์มีจดหมายถึงยิ่งลักษณ์ แนะเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

(Human Rights Watch 15/08/11) องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันจันทร์ที่ผ่านมา (15/08/11)

จดหมายดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นอันดับแรกในการประกาศแนวนโยบายการบริหารประเทศที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ (24/08/11)

องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวต่อไปอีกว่า รัฐบาลชุดใหม่ได้ระบุว่าประเทศต้องการการปรองดองกันภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในประเทศเมื่อปีที่แล้ว แต่กระนั้นก็ตาม รัฐบาลเองก็ยังคงไม่มีการสร้างแผนการเพื่อแก้ไขปัญหาความตกต่ำในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่อย่างใด โดยองค์การดังกล่าวได้แนะนำให้รัฐบาลเริ่มแก้ไขในเรื่องสิทธิของผู้ลี้ภัยรวมถึงแรงงานผู้อพยพเข้ามาในประเทศ
นอกจากนี้องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ยังได้กระตุ้นให้รัฐบาลชุดนี้สนับสนุนและผลักดันให้แนวทางการเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เข้าไปอยู่ในแนวนโยบายการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทย – กัมพูชา

อ่านข่าวเพิ่มที่ ฮิวแมนไรท์วอทช์ 1

อ่านจดหมายฉบับเต็มเพิ่มที่ ฮิวแมนไรท์วอทช์ 2

Posted by Natchanaht 17/08/11 – Edited by Wichuda 17/08/11

 

Related posts:

  1. ความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่กับการแก้ไขนโยบายระหว่างประเทศ (The Nation 3/08/11) บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ได้รับจากการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดประการสำคัญของรัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือการไม่แยกเรื่องนโยบายระหว่างประเทศออกจากปัญหาการเมืองภายใน รัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธิ์ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มนำผลประโยชน์ทางการเมืองในการไล่ล่าอดีตนายกฯ ทักษิณ...
  2. องค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าว โซมาเลียผิดกฎหมายอาชญากรรม (BBC 15/08/11) องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล กล่าวว่า ทุกๆ แง่มุมที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลียมีความผิดต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรง ประชาชนในโซมาเลียต้องอดทนต่อผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่เพียงปัญหาภัยแล้งที่คุกคาม แต่ยังรวมถึงความล้มเหลวในทุกๆ ด้านในการให้ความคุ้มครองพวกเขาอีกด้วย...
  3. นายกฯ ยิ่งลักษณ์ยืนยันจะไม่ทำงานเพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด   (The Nation 9/08/11) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแล้วเมื่อจันทร์ที่ผ่านมา (9/08/11) น.ส.ยิ่งลักษณ์...
  4. ยินดีต้อนรับนายกฯ ยิ่งลักษณ์   (The Jakatar Post 8/08/11) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำด้านการบริหารของประเทศไทยในเวลานี้ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ยากลำบาก รัฐสภาประเทศไทยได้มีมติเลือก...
  5. ครม. พิจารณานโยบายรัฐบาลวันนี้     (Bangkok Post 15/08/11) นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดเผยว่า ร่างแนวนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่นี้จะถึงมือคณะรัฐมนตรี...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top