ไม้-ภู-ตะวัน

รายการ “คุยกันวันเสาร์” กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณปภาณ ธนันจิตรา เจ้าของผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง “ไม้-ภู-ตะวัน”

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา 19.00น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  2. บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 2 บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 2 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  4. ดาวเด่นสวนสัตว์ดุสิต ดาวเด่นสวนสัตว์ดุสิต รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Update ตอน...
  5. DC One Dental Clinic ตอนที่ 1 DC One Dental Clinic ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top