ไอแพด 2 ต้องรู้

รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ  ช่วง  Book  Club   สัมภาษณ์ คุณ คงเดช  กี่สุขพันธ์  หรือ @kafaak ผู้เขียนหนังสือ ”ไอแพด2 ต้องรู้”  ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน 2554  เวลา 19.00น.

 

Related posts:

  1. ไอแพด 2 ต้องรู้ ไอแพด 2 ต้องรู้   โดย @kafaak เริ่มต้นต้องขอยอมรับครับว่า ผมชอบลองของใหม่!! ดังนั้นเมื่อ iPad2...
  2. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  3. สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์  ดร.กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ...
  4. บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 1 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  5. บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 2 บ้านตุ๊กตุ่น ตอนที่ 2 รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top