ความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่กับการแก้ไขนโยบายระหว่างประเทศ

(The Nation 3/08/11) บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ได้รับจากการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดประการสำคัญของรัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือการไม่แยกเรื่องนโยบายระหว่างประเทศออกจากปัญหาการเมืองภายใน

รัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธิ์ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มนำผลประโยชน์ทางการเมืองในการไล่ล่าอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร มาผสมผสานกับนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีความขัดแย้งไทย – กัมพูชา

ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของนายกฯ คนใหม่ที่จะต้องสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถในการจัดการเรื่องการเมืองภายในและนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อที่จะเรียกความน่าเชื่อถือของประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง

อ่านเพิ่มที่ เดอะเนชั่น

Posted by Natchanaht 3/08/11 – Edited by Wichuda 03/08/11

 

Related posts:

  1. รัฐบาลประกาศไม่ใช้เงินส่วนพระองค์กรณีเครื่องบินพระที่นั่งถูกอายัด   (The Nation 3/08/11) จากแถลงการณ์ของแถลงการณ์ เรื่อง การอายัดเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันแสดงถึงพระประสงค์ที่จะทรงชดใช้ค่าเครื่องบินที่ถูกเยอรมันอายัดด้วยพระองค์เองนั้น รัฐบาลไทยโดยนายกฯ...
  2. บางกอกสกายวอล์คโครงการสิ้นเปลืองเงิน   (The Nation 26/07/11) กลุ่มผู้ต่อต้านการก่อสร้างโครงการสกายวอล์ค ซึ่งเป็นเส้นทางเดินใต้รถไฟลอยฟ้ากล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสิ้นเปลืองเงิน โดย นายกสมาคมต่อต้านโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา...
  3. รัฐบาลไทยไม่พอใจท่าทีเยอรมนี (The Nation 28/07/11) กระทรวงการต่างประเทศของไทยแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของเยอรมนีที่มีต่อคำสั่งศาลกรณีเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โบอิ้ง 737 ถูกอายัด รายงานเปิดเผยว่าความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนั้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไทยกับวอลเทอร์ บาว...
  4. อภิสิทธิ์ลั่นเยอรมนีไม่มีเหตุผลยึดเครื่องบินลำที่ 2 (The Nation 26/07/11) นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่าเยอรมนีไม่มีเหตุผลในการยึดเครื่องบินส่วนพระองค์ลำที่ 2 ของไทยเพื่อมาทดแทนแทนเครื่องบินลำแรกที่ได้ถอนการอายัดไปแล้ว ในขณะเดียวกัน...
  5. อภิสิทธิ์เผยมีข้อมูลใหม่หวังเป็นประโยชน์ต่อคดีไทย-เยอรมัน (The Nation 29/07/11) จากการประชุมเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (28/07/11) นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดเผยว่าตนมีข้อมูลสำคัญซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรณีพิพาทระหว่างไทย-เยอรมันที่มีฐานความขัดแย้งมาจากคดีทางด่วนโทลเวย์ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทเอกชนสัญชาติเยอรมัน วอลเทอร์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top