ยืดหยุ่นเวลาการทำงาน Flexible Time

ช่วงนี้ ผู้เขียนแทบจะกระชากศีรษะตัวเองทุก ๆ เช้าเลยค่ะ  เพราะว่ารถติดเหลือแสน  ท่านอื่นอาจจะคิดว่า เอ๊า มันก็ติดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว  จะมาบ่นอะไรตอนนี้  ช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนใช้เวลาอยู่บนรถมากขึ้นค่ะ  จากเดิมประมาณ ชั่วโมง 15 นาที ต่อเที่ยว แต่ตอนนี้ หวุดหวิดจะ 2 ชั่วโมง เพราะมีการก่อสร้างในเส้นทางที่ผู้เขียนจำเป็นต้องใช้ หลบไปเส้นทางอื่นก็ไม่ได้  ทำให้ผู้เขียนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถ ด้วยอาการหงุดหงิดถึงขีดสุดเกือบทุกวัน   เพราะว่า  เวลาหายไปบนท้องถนนเฉียด 4 ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ใช้ทางพิเศษ ตลอด หากเกิดฝนตกหรืออุบัติเหตุ  แทบจะลางานกันเลยทีเดียว พอถึงที่ทำงาน ก็หงุดหงิดง่าย  รู้สึกตัวเองเหมือนหมาบ้าอาละวาดเข้าไปทุก ๆ วัน

รถติดมาก ๆ เข้า ก็นั่งคิดแต่เรื่องเดิม ๆ ว่า  ทำไมเราต้องไปที่ทำงานเพื่อนั่งทำงาน แบบเดียวกับที่เรานั่งทำงานที่บ้านด้วย  จะดีแค่ไหนหากเราอยู่ที่บ้าน  ทำงานแบบเดียวกับที่ทำงานแต่เราได้เวลาคืนมาวันละ 4 ชั่วโมง  แบ่งให้งานเพิ่มขึ้น 2 ชั่วโมง  ให้เวลากับตัวเองเพิ่มขึ้นอีก 2 ชั่วโมง  ผู้ว่าจ้างเราได้งานเท่าเดิมหรือมากขึ้น  แถมประหยัดค่าใช้จ่าย  ไม่ว่าจะค่าแอร์  ค่าไฟจากการใช้คอมพิวเตอร์  วสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง  ๆ  มันก็น่าจะ win : win ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

มีงานวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความสามารถสูง ๆ หลายคนตัดสินใจเดินออกจากอาชีพที่ตัวเองทำอยู่เมื่อมีบุตร  และองค์กรก็พยายามยื้อเธอ ๆ เหล่านั้นไว้อย่างสุดความสามารถ และวิธีหนึ่งที่องค์กรเหล่านี้นำมาใช้ คือ  การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องกา รและการดำเนินชีวิตของคุณแม่กลุ่มนี้  บรรดาผู้หญิงต่างมีความพอใจ ที่จะทำงานกับองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่าองค์กรที่ไม่ยืดหยุ่นยอม  ถึงแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าก็ตาม

สิ่งที่น่าสนใจคือ  ผู้หญิงเราต้องการหยุดทำงานในบางช่วง  เช่น เมื่อมีบุตร  และเมื่อช่วงเวลานั้นผ่านไป ลูกเข้าโรงเรียน ก็อยากกลับมาทำงานและใช้ความรู้ความสามารถในอีกทางหนึ่ง  ฉะนั้นหากองค์กรใดสามารถตอบสนองความต้องการหยุดทำงาน ในบางจังหวะของชีวิตคุณผู้หญิงได้ ก็จะสามารถรักษาผู้หญิงเหล่านี้ได้ผูกพัน และอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้

เมื่ออ่านงานวิจัยเหล่านี้  ทำให้ผู้เขียนมองว่า  เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่การทำงานโดยกำหนดเฉพาะระยะเวลาทำงานต่อสัปดาห์  หรือกำหนดเฉพาะผลลัพธ์ของงานโดยไม่จำกัดเวลา  และสถานที่ทำงานของพนักงานแต่ละคน    ซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไข เกี่ยวกับประเภทของงาน เช่น งานที่ไม่ต้องปะทะสังสรรค์กับลูกค้าตามระยะเวลา  งานที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งได้เฉพาะบางสถานที่  ซึ่งการกำหนดเฉพาะผลลัพธ์ หรือระยะเวลาทำงานต่อสัปดาห์ ใช้ได้ผลในหลาย ๆ ที่  เช่น IBM  ที่กำหนดแค่ KPI กับ ระยะเวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเร็วและทำงานตามเวลาที่กำหนด  เวลานอกเหนือจากนั้นก็เป็นของพนักงาน  ซึ่งในบางงานสามารถทำต่อเนื่องกัน 13 ชั่วโมงต่อวัน  แค่ 3 วันครึ่ง เราสามารถได้วันพักผ่อนเพิ่มอีก 1 วันครึ่งเลยทีเดียว

การปล่อยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานของตนเองได้นั้น  มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเดอแรม ในอังกฤษ ที่ระบุไว้ว่า ว่าพนักงานที่สามารถควบคุมชั่วโมงการทำงานของตัวเองได้ อาจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงกว่าคนที่ทำงานในเวลาที่เข้มงวด  โดยนักวิจัยนำผลงานศึกษาในอดีตจำนวน 10 ฉบับมาวิเคราะห์ใหม่ ซึ่งครอบคลุมพนักงาน 16,600 คน พบว่าเงื่อนไขการทำงานบางรูปแบบ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถควบคุมบางอย่าง เช่น การเข้างานเป็นกะโดยที่พนักงานสามารถจัดตารางเวลาเอง และการปลดเกษียณอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเพียงบางส่วน มีส่วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่นทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง การนอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้น และอ่อนเพลียน้อยลงในระหว่างวันและ

ผู้วิจัยระบุด้วยว่า ไม่พบหลักฐานว่าเงื่อนไขการทำงานที่ยืดหยุ่นจะทำร้าย ความสุขของพนักงาน ดังนั้น นายจ้างและผู้วางนโยบายจึงควรพิจารณาว่า การเปิดโอกาสให้พนักงานกำหนดตาราง เวลาการทำงานด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเครียดของพนักงาน

นความเห็นของผู้เขียน  การยืดหยุ่นเวลาทำงานถึงระดับนี้  สำหรับสังคมไทยที่มีความเชื่อมั่นใน กฎ  ระเบียบ  การปกครองและการควบคุมยังคงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าหากค่อย ๆ หาแนวทางที่เหมาะสมกับหน่วยงานและพนักงาน น่าจะช่วยทั้ง 2 ฝ่ายได้ไม่น้อยทีเดียว

รถเคลื่อนที่ได้แล้วค่ะ  ขอตัวไปฝ่าฟันกับการจราจรต่อนะคะ  และขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย  รถไม่ติด ฝนตกตอนถึงที่ทำงานและบ้านแล้วด้วยเถิด  อย่าตกตอนที่เราติดแหงกอยู่บนถนนเลย  สาธุ

 

S Office by @supamas,  S Magazine Issue 73 July 20 – July 26, 2011

 

 

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top