มารู้จัก บัตรประชาชน

พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันกำหนดให้ ผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประชาชนภายใน 60 วัน

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โดย กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานพร้อมสูติบัตรติดต่อขอทำบัตรประชาชนได้ที่อำเภอ สำนักทะเบียน และต้องยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วันสำหรับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ส่วนเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปถึงก่อนอายุ 15 ปี ต้องขอมีบัตรประชาชนภายใน 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะมีโทษปรับ 100 บาท โดย พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2554 นี้กำหนดให้บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ 8 ปี จากเดิมที่มีอายุ 6 ปี

โดย Wareerat

อ่านรายละเอียด พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้ที่ : http://bit.ly/nXS8Ke

Related posts:

  1. วันแรกคึกคักบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ (เดลินิวส์ 11/07/11) หลังจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่...
  2. มารู้จัก Apple iPad กัน กับ @iwhale มารู้จัก Apple iPad กัน กับ @iwhale รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  3. วิวัฒนาการของ “บัตรประจำตัวประชาชน” “บัตรประจำตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลนับได้ว่าเป็นเอกสารที่มี เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า การทำนิติกรรมสัญญา และการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่างๆ เฉพาะด้าน...
  4. 10 ก.ค.เปิดทำบัตรเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักปกครองและทะเบียน (สปค.) กล่าวว่า  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top