ทำไม????….. ต้องจ้างสถาปนิก ตอนที่ 1

คำถามยอดนิยมที่คนในแวดวงวิชาชีพสถาปัตย์มักได้ยิน ได้ฟังจากลูกค้า ผู้ว่าจ้างก็คือ ทำไมต้องใช้สถาปนิก หรือจะใช้(งาน)สถาปนิกไปทำอะไรได้บ้าง

ขอตอบเป็นเชิงอุปมาอุปไมยว่า เมื่อใดที่ท่านเจ็บไข้ไม่สบาย ท่านก็ต้องไปหาหมอเพื่อหาหยูกยามารักษาตัวท่าน หรือถ้าหากท่านปวดฟัน ก็ต้องไปพบหมอฟันให้รักษาท่าน ฉันใดก็ฉันนั้น ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการปลูกสร้างบ้าน ไม่ว่าหลังเล็ก หลังใหญ่ หรือหลังใหญ่มากก็ตาม หรือแม้แต่อาคารสาธารณะไมว่าหลังใหญ่หรือเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ครอบครัว หรือธุรกิจของท่านก็ตาม ก็เป็นเวลาที่ท่านต้องนึกถึง(การบริการจาก)สถาปนิกแล้วล่ะครับ

บางท่านยังสงสัยต่อไปว่าบ้านหลังเล็กๆ ต้องใช้สถาปนิกหรือไม่ หรืออยากจะสร้างโรงแรม โรงเรียน หรือโรงงานสักหลังสมควรจ้างสถาปนิกหรือไม่ ก็ขอตอบคำถามข้อนี้แบบดื้อๆ ว่า สมควรครับ เพราะสถาปนิกแต่ละคนมีความสามารถทำงานออกแบบได้ทุกขนาดพื้นที่ และหลากหลายประเภทตามความรู้และประสบการณ์

เหตุผลสำคัญอีกประการที่สนับสนุนการใช้งานสถาปนิก คือ นอกเหนือจากบริการพื้นฐานที่ลูกค้าได้รับตามขั้นตอนการทำงานออกแบบและก่อสร้างแล้ว สถาปนิกจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านหรืออาคารของท่านตั้งแต่เริ่มต้นวางแนวคิด ไอเดียเริ่มต้นเพื่อออกแบบ คิดราคาก่อสร้าง หาผู้รับเหมาก่อสร้าง และเริ่มต้นงานก่อสร้างจนกระทั่งปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ หรืออธิบายง่ายๆ ว่าสถาปนิกจะทำงานควบคู่ไปกับท่านตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบจนจบกระบวนการก่อสร้างเลยทีเดียว ลองมาดูเหตุผลหลักอีก 4 ข้อที่สนับสนุนถึงเหตุผลในการใช้งานและรับบริการจากสถาปนิกกันครับ

1. สถาปนิกให้ท่านได้มากกว่าการอยู่อาศัยในกล่องสี่เหลี่ยม

เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัย หรืออาคารต่างๆ เพื่อการใช้สอย สถาปนิกจะช่วยแก้ไขปัญหาหนักอก และแปรความต้องการใช้สอยของท่านจากการพูดคุยกันธรรมดาให้กลายเป็นทางแก้อย่างเป็นรูปธรรม

สถาปนิกจะศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากสภาพที่ดินหรือที่ตั้งโครงการ ผนวกเข้ากับความต้องการของท่าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของกฎหมาย เทคนิคก่อสร้าง และวัสดุ สถาปนิกจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผ่านแบบและเอกสารทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ แบบแปลน รูปด้าน ทัศนียภาพ และหุ่นจำลอง เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจแบบได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้สถาปนิกยังให้คำแนะนำท่านในการเลือกพิจารณาแบบทางเลือกเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการใช้สอย คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และความต้องการของท่านและครอบครัวอย่างจำเพาะเจาะจงทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อีกด้วย

2. สถาปนิกเป็นมากกว่าผู้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

สถาปนิกเป็นวิชาชีพเดียวที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการก่อสร้าง กล่าวคือ ในการทำงานออกแบบและก่อสร้าง สถาปนิกจะทำงานแบบอาคารควบคู่ไปกับการปรึกษาหารือกับลูกค้าหรือเจ้าของอาคารอย่างใกล้ชิด

เริ่มตั้งแต่วางแนวคิดการออกแบบ พัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรม เสนอแนวคิด แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ออกแบบที่ประกอบด้วยวิศวกรต่างๆ ในการวางแผนการทำงาน และเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อนำเสนอข้อมูลและประสานความต้องการของเจ้าของกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรระบบ ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร ฯ เพื่อให้ได้เป็นแบบพิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมตลอดจนแบบรายละเอียดอื่นๆที่ตอบสนองการใช้งานได้มากที่สุด

นอกจากนี้ระหว่างการก่อสร้างสถาปนิกยังสามารถให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบ และการก่อสร้างซึ่งมักเกิดขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งช่วยท่านตัดสินใจเลือกคำตอบ และวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดต่อบ้านหรือโครงการของท่านได้อย่างครบถ้วนครับ

ครับ คิดว่าท่านผู้อ่านคงพอจะเข้าใจบทบาทการทำงานของเรามากขึ้นนะครับ สัปดาห์หน้าเรามาต่อกันอีกสองประเด็น รับรองว่าคราวนี้ ท่านจะรู้จักตัวตนและเข้าใจสถาปนิกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

 

S Decor by Asst.Prof.Ratchot Chompunich

S Magazine Issue 71  July 6 – July 12, 2011

Related posts:

  1. จัดระเบียบ…ค่าไฟฟ้า ตอนที่ 1 จากข่าวภัยพิบัติและความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เราคงต้องร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ร่วมกับพี่น้องร่วมโลกของเรา และภาวนาว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกทั้งที่ญี่ปุ่น และที่ไหนๆ ในโลกรวมทั้งบ้านเราด้วย ผมได้เห็นวิธีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของชาวญี่ปุ่นด้วยการแบ่งปันการใช้ไฟฟ้ากันคนละช่วงเวลา เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประสบภัย ผมก็เลยนึกต่อมาถึงบ้านเราว่าถึงแม้บ้านเราจะไม่เกิดปัญหานี้หรือพบความขาดแคลนไฟฟ้ากันอย่างชัดเจน แต่เมื่อหันมาดูราคาน้ำมันที่ลอยตัวสูงขึ้นเหมือนว่าวติดลมบนและไม่มีทีท่าว่าจะลดเพดานบินลงมาแม้แต่น้อย รวมทั้งน้ำมันปาล์มด้วย...
  2. คุยเฟื่องเรื่องสี ตอนที่ 1 สี เป็นผลิตภัณฑ์ทางการก่อสร้างที่มีหน้าที่หลักคือ ป้องกันพื้นผิวของวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ทาทับอยู่ไม่ว่าจะเป็น ผนังภายใน ภายนอก เหล็ก ไม้ หรืออื่นๆ ที่ต้องการ...
  3. ภัย..ในอาคารบ้านเรือน ตอนที่ 2 เรามาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผมเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึงภาพรวมอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารบ้านเรือนว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใดบ้าง คราวนี้เรามาเจาะลึกกันที่ภัยที่เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัยกันก่อนเป็นประเด็นแรกนะครับ พื้นที่ในบ้านที่จัดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ ห้องครัว และห้องน้ำ จากการลื่นล้ม หกล้ม...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top