สัมภาษณ์ คุณจักรพงษ์ คงมาลัย บรรณาธิการ เว็บ thumbsup

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk   สัมภาษณ์ คุณจักรพงษ์  คงมาลัย

บรรณาธิการ  เว็บข่าวและบทความดิจิตอล  thumbsup.in.th

ออกอากาศทาง TNN 24 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554  เวลา 19.00-20.00 น.

 

 

Related posts:

  1. สัมภาษณ์คุณนิรมล ทิรานนท์ รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์คุณนิรมล  ทิรานนท์ ...
  2. ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ The Genius of China สัมภาษณ์ ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ  โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ผู้แปลหนังสือ The Genius ...
  3. สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์  ดร.กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ...
  4. อวัสดา ปกมนตรี รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอวัสดา...
  5. ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ธุรกิจขายดิน ปลูกข้าว รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณประเสริฐ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top