การประเมินผลงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนในทัศนะของ ลูกน้อง

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกผักชีของคนทำงานหลาย ๆ คน   เนื่องจากเป็นระยะเวลาแห่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี

ผู้บังคับบัญชาหลายท่านมักจะสังเกตการทำงานของลูกน้องในช่วงนี้เป็นพิเศษ  ถ้าว่าไป  ทั้งลูกน้องและเจ้านายก็เหมือนคุณครูกับนักเรียนนั่นล่ะค่ะ  ถ้านักเรียนขยันสม่ำเสมอตลอดปี  คุณครูก็เห็น  หรือว่านักเรียนคนไหน อดหลับอดนอนช่วงก่อนสอบ เพื่ออ่านให้จบ คุณครูก็ทราบ  ส่วนมากนักเรียนที่ขยันอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัดตลอดปี มักจะมีผลการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มาเร่งเครื่องช่วงใกล้สอบ

เจ้านายและลูกน้องก็เช่นกัน ลูกน้องคนไหนที่ขยันเป็นช่วง ๆ ลูกน้องคนไหน ทำงานสม่ำเสมอ  เจ้านายจะทราบ คะแนนการประเมินในส่วนของพฤติกรรมการในการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นได้  แต่การสอบที่เปรียบเหมือน ผลลัพธ์ของงาน คะแนนที่ได้ก็จะแสดงให้เห็นเช่นกัน

เพื่อให้พวกเราเป็นนักเรียนในกลุ่มสม่ำเสมอ  เราลองมาปรับพฤติกรรมตัวเองสักเล็กน้อย เพื่อให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายกันดีกว่าค่ะ

ติดตามงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ควรมีการติดตามงานเป็นระยะ  เพื่อเป็นการประเมินผลงานของเราไปในตัวว่า งานที่เราทำไปนั้น  เป็นอย่างไร  และเราควรจะปรับปรุงงานของเราอย่างไรเพื่อให้งานออกมาดีขึ้นกว่าเดิม  ลดระยะเวลาลง  คนที่ทำงานต่อจากเราทำงานสะดวกขึ้น  ผลงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เป็นมิตร การทำตัวเป็นมิตรแบบจริงใจกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  สร้างความรู้จัก  คุ้นเคย  พูดจากับแบบจริงใจ  มีส่งใดที่เพื่อนทำผิดก็เตือนกันด้วยความสุภาพ  ไม่ใช่ หน้ายิ้มส่วนด้านหลังถือมีปลายแหลมเตรียมแทงเพื่อนทุกเมื่อ

ยืดหยุ่น การทำงานต่าง ๆ จะต้องอยู่บนระเบียบปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์มากมาย  แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะทำได้คือการตัดสินใจอยู่บนฐานแห่งปัญญา  ไม่ยึดเอากฎระเบียบเป็นหลักมากจนเกินไป  สิ่งใดที่ผ่อนปรนได้และไม่ทำให้งานเสียหายก็ควรจะเคร่งครัดจนเสียสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

ให้อภัย การให้อภัยเป็นธรรมะของศาสนาพุทธอีกข้อที่พนักงานควรยึดถือไว้เป็นหลักประจำใจ  การทำงานร่วมกันไม่ว่าจะกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน  ย่อมมีเรื่องที่กระทบกระทั่งหรือทำให้ไม่พอใจซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจำ หากท่านให้อภัยต่อกัน จิตใจไม่ขุ่นมัวและทำให้เราเป็นสุขยิ่งขึ้น

ไม่ท้อถอย การทำงานใด ๆ หากผู้ปฏบัติงานไม่ย่อท้อและกล้าหันหน้าเข้าสู้กับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีมานะ

พยายามแล้ว ย่อมประสบผลสำเร็จได้มากกว่าผู้ที่คอยแต่จะหนีหน้าไม่สู้ปัญหาอย่างแน่นอน

ตรวจสอบผลงานของตัวเอง ก่อนส่งผลงานออกไป  การตรวจทานงานที่ท่านทำเสร็จเรียบร้อย ก่อนส่งมอบให้เจ้านาย  เพื่อนร่วมงานและลูกค้า ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี  และลดการกระทบกระทั่งระหว่างกัน จากกรณีการส่งมอบผลงานไม่เป็นที่พึงพอใจ

ทำงานด้วยใจรัก หากท่านทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก  แสวงหาวิธีการ  แนวทางการทำงานที่ทำให้มีผลงานที่ดีขึ้น  พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ชีวิตการทำงานของตัวเองเป็นสุข  เป็นสิ่งที่สำคัญประการแรก ๆ ของการใช้ชีวิตในฐานะพนักงานของท่าน  เมื่อมีความสุขในการทำงาน ย่อมส่งผลต่อผลงาน  และผลการประเมินของท่านในที่สุด

ชีวิตจะเป็นสุข หากสนุกกับการทำงาน

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top