คิดก่อนซื้อบ้านจัดสรร ตอนจบ

บ้าน

หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เล่าให้ผู้อ่านฟังถึงวิธีการตรวจสอบก่อนจะเลือกซื้อบ้านจัดสรร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านที่อยากมี “บ้านจัดสรร” เป็นของตัวเองได้ใช้เป็นแนวทางมีบ้านอย่างคุ้มค่า คุ้มเงินและถูกใจสมาชิกทุกท่านในครอบครัว โดยก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอไว้ว่า ก่อนจะเลือกซื้อบ้านจัดสรรทั่วไป  เราคงไม่ใช้วิธีตระเวนขับรถไปเลือกๆ แล้วซื้อเลยเหมือนซื้อผัก หรือผลไม้ในตลาดสดหรือ Supermarket

แต่เราต้องเริ่มต้นจากเตรียมข้อมูลความต้องการของสมาชิกทุกท่านในบ้านให้ครบถ้วนเสียก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง อย่างไร ห้องขนาดไหน มีห้องนอนกี่ห้อง หลังจากนั้นเราก็ต้องสำรวจเงินในกระเป๋าของเราว่ามีมากน้อยยอย่างไร เราจะมีกำลังผ่อนบ้านได้ราคาเท่าไรจากฐานเงินเดือนหรือรายได้ที่เรามีอยู่ ต่อจากนั้นประเด็นต่อมาคือ การตรวจสอบทำเลที่ตั้งของบ้านที่ท่านต้องการว่าควรจะอยู่ในย่านไหน อย่างไร เดินทางสะดวกหรือไม่ ใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการ

ครับ เรามาต่อกันในประเด็นต่อมากันเลยนะครับ ว่าเราควรตรวจสอบเรื่องอะไรกันอีก ตามมาเลยนะครับ

4. ตรวจสอบการใช้สอยจากบ้านตัวอย่าง

วิธีที่จะทำให้ท่านได้บ้านที่ตรงใจ ตรงความต้องการของท่านมากที่สุดคือการได้เห็น ได้สัมผัสบ้านจริงๆ ดังนั้นจงตรงดิ่งไปที่โครงการซึ่งท่านเลือกทำเลที่ตั้งไว้อย่างดี แล้วลองเลือกดูบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณราคาของท่านสักสอง-สามแบบ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบการใช้สอยของบ้านที่ต้องการจากบ้านตัวอย่างในโครงการเลย วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถมองเห็นภาพความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนมากกว่าดูแค่เพียงโบรชัวร์หรือแบบแปลนบ้านซึ่งท่านอาจจะมีความเข้าใจน้อยกว่า การเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างขอแนะนำว่าไม่ต้องรีบร้อนแต่ควรพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถึงห้องหับต่างๆ ในบ้านว่าถูกต้องตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ และลองใช้จินตนาการดูว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านแบบนี้แล้วเราจะทำอะไร เมื่อไร ตกแต่งอย่างไร นอกจากนี้การเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างควรยกขบวนกันไปทั้งครอบครัวเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการติชม ออกความเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกบ้านหลังที่ตรงความต้องการของสมาชิกทุกคน

5. ตรวจสอบขนาดที่ดิน/ แบบบ้าน และความเป็นไปได้ในการแก้ไข

เมื่อดูบ้านจริงเรียบร้อยคราวนี้เป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ต้องตรวจสอบซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับแบบแปลนบ้าน รายการการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบ(Specification) และผังบริเวณของบ้านเป็นหลัก ในการพิจารณาเอกสารเหล่านี้โครงการบ้านจัดสรรที่มีมาตรฐานควรมีแบบแปลนบ้าน รูปด้านและรูปตัดรวมทั้งแบบงานวิศวกรรมโดยเฉพาะโครงสร้างให้ลูกค้าได้พิจารณาและตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีความแข็งแรงมั่นคงเพียงใด ต่อเติมได้ไหม บ้านตัวอย่างที่เห็นกับแปลนถูกต้องตรงกันหรือไม่ ขนาดที่ดินในผังโครงการกับผังจริงที่ท่านเลือกซื้อมีขนาดตรงกันหรือไม่(ทำได้โดยการวัดจากแบบและวัดจริงในที่ดิน) มีการเลือกใช้วัสดุประกอบพื้น ผนัง หน้าต่าง ประตู ลูกบิด และฯลฯ เป็นอย่างไร และที่สำคัญเอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุบ้านหลังตัวจริงให้กับท่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกันอีกด้วย

6. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงการ

หัวข้อนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชื่อเสียงของโครงการ โดยพิจารณาจากโครงการที่เคยสร้างมาว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร  เคยมีประวัติเบี้ยวลูกค้าหรือไม่ และในกรณีที่โครงการมีคนเข้าอยู่แล้ว ท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลเหล่านี้ได้จากลูกบ้านในโครงการที่ท่านสนใจว่าการก่อสร้างบ้านในโครงการนั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอื่นใดหรือไม่ การดูแลลูกบ้านเป็นอย่างไร การจัดการเรื่องขยะ ความสะอาดและความปลอดภัยเรียบร้อยแค่ไหนเป็นต้น และอย่าลืมขอดูใบอนุญาตจัดสรรจากโครงการว่าอยู่ในสถานะใดแล้ว ถ้าได้รับอนุญาตจากกรมที่ดินแล้วก็เบาใจได้ว่าเมื่อจ่ายเงินครบท่านจะได้รับโอนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แน่นอน แต่ถ้ายังอยู่ระหว่างขออนุญาตก็คงต้องติดตามสอบถามจากโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้ท่านต้องเสียเงินผ่อนดาวน์ไปฟรีๆ

7. ปรึกษาผู้รู้ นักวิชาชีพ

ในลำดับสุดท้ายก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังไหน ที่ใดลองเสียสละเวลาเอาแบบบ้านหรือโบรชัวร์บ้านที่ท่านคิดจะซื้อนำไปปรึกษาผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์ในวงการออกแบบก่อสร้างจากคนใกล้ตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรเพื่อขอคำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพราะนักวิชาชีพเหล่านี้จะสามารถให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านได้อย่างแน่นอนครับ

S’magazine ฉบับที่ 64

By ผศ.รัชด  ชมภูนิช

Related posts:

  1. คิดก่อนซื้อบ้านจัดสรร ตอนที่ 1 ในช่วงเวลาปัจจุบันที่ราคาน้ำมันเริ่มถีบตัวสูงขึ้นและส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราๆท่านๆมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสินทรัพย์ราคาแพงเป็นหลักล้าน จนถึงหลายๆ ล้าน คงต้องใช้เวลาพินิจพิเคราะห์กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบมากกว่าเพียงดูจากโฆษณาสวยๆ ที่เห็นตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่เพียงถ่ายเดียว ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เพื่อให้ได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการด้านการใช้สอยและคุ้มค่าคุ้มสตางค์ที่ท่านจ่ายไปมากที่สุด...
  2. อยู่ร่วม…ร่วมอยู่ (กับโลก) ในงาน Build Tech 2011 สำหรับท่านผู้อ่านที่ชื่นชอบนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้าง ผมมีงานดีๆ ที่อยากเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกันอีกงานครับ งานดังกล่าวคืองาน BuildTech 2011 จัดโดยบริษัท T.T.F. International จำกัด...
  3. “รู้ทันโฆษณา….วัสดุก่อสร้าง” ตอนจบ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายของการรู้ทันโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างในบ้านเรากันเลยนะครับ สีสารพัดนึก เรื่องสีทาอาคารเป็นอีกประเด็นที่มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ออกมาอย่างมากมาย และผลิตภัณฑ์สีทุกยี่ห้อก็ประสานเสียงพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันว่า สีของตนเองสวย สดใส แนบสนิทติดทนนานกับบ้านของท่านเป็นเวลาหลายๆ ๆๆ ปีขึ้นไป นอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติทนแดด...
  4. คุยเฟื่องเรื่องสี ตอนจบ สัปดาห์นี้ เรามาต่อกันที่ตอนสุดท้ายของคุยเฟื่องเรื่องสีทาบ้าน เป็นเรื่องการเตรียมพื้นผิวสำหรับการทาสีอีก 2 วัสดุที่นิยมใช้กันในอาคารบ้านเรือนของเราเช่นกัน การเตรียมพื้นผิวไม้ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่เปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งอยู่ภายนอก ไม้จะได้รับอิทธิพลจากความชื้นและแสงแดด ทำให้เกิดการยืดหดตัวอยู่ตลอดเวลา...
  5. บ้านหลังน้ำท่วม ตอนจบ หลังจากตอนที่แล้วได้นำเสนอเรื่องราวบ้านหลังน้ำท่วม ซึ่งผมนำมาข้อมูลจากหนังสือบ้านหลังน้ำท่วม เขียนโดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์กันมาแล้ว คราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดเป็นส่วนถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดตามจุดต่างๆ ในบ้าน(หลังน้ำท่วม)กันครับ พื้นไม้ปาเก้ ถ้าพื้นบ้านของท่านเป็นไม้ปาเก้ แล้วถูกน้ำท่วมก็ต้องเข้าใจไว้นิดหน่อยนะครับว่า ปาเก้หรือไม้แผ่นชนิดนี้อยู่ได้ด้วยกาวติดกับพื้นคสล....

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top