มติ กกต.4 ต่อ 1 สั่งปลด “ป้ายรูปสัตว์”

กกต.มีมติ 4 ต่อ 1 สั่งปลดป้าย”อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบความผิด ”พรรคเพื่อฟ้าดิน” ชี้โทษตั้งแต่แจกใบเหลือง-แดง ถึง ยุบพรรค

โหวตโน

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านสืบสวนสอบสวน เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 4-1 เสียง ให้พรรคเพื่อฟ้าดินปลดป้ายข้อความ “อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาลง” และให้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อตรวจสอบความผิดตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาเสนอให้ใบเหลืองหรือใบแดง หรืออาจถึงขั้นให้ยุบพรรคการเมืองที่จัดทำ ได้เพราะป้ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการระบุวันที่ 3 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง และมีการชักชวนให้โหวตโน

อนึ่งสำหรับ ระเบียบกกต. ว่าด้วยการจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน บริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ข้อ 9. ระบุว่า กรณีพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศหรือปิดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขต ที่จัดไว้ให้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน มีอำนาจสั่งพรรคการเมืองหรือผู้สมัครแล้วแต่กรณีให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการรื้อถอน หรือปลดออกได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการลบล้างความผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย

ขณะที่ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตามมาตรา 10 ระบุว่า การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้หรือไม่อนุญาตได้  และมาตรา 11 ระบุว่า หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สั่งเป็นหนังสือ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด

โพสต์ทูเดย์ / 08 มิถุนายน 2554 เวลา 19:42 น.

http://bit.ly/mr1v9E

Related posts:

  1. จัดงานรำลึก 19 ปี ‘พฤษภาทมิฬ’ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่บริเวณสวนสันติพร ถนนราชดำเนิน มูลนิธิพฤกษภาประชาธรรมได้จัดงานรำลึก 19 ปีเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 โดยมีญาติวีรชนที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top