เชียงใหม่นาว!

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เสนองานเสวนาแห่งการแลกเปลี่ยนทัศนคติจากมุมมองร่วมสมัย
เพื่อการอยู่รอดร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชียงใหม่นาว! เป็นการเสนอทางออกทางความคิดและการปฏิบัติ  ถึงเวลาแล้วที่เราจะตระหนักถึงประเด็นนี้   ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้   ในวันอาทิตย์ที่   26   มิถุนายน   พ.ศ.   2554   เวลา 13.00 – 15.00 น.      ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 214-6630-8

Related posts:

  1. FOR Wall Painting 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนชมศิลปะบนผนังครั้งที่ 2 ในนิทรรศการ “FOR Wall Painting 2” โดยเป็นการนำเสนอศิลปะบนผนังในแนว Post-graffiti...
  2. “คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมรับ Community Arts Activity Group และ Local – Inter...
  3. Buttery by Patty รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited ร่วมกับ คุณก็อต ณัฐกฤตา...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top