เก็บตก Products in Trend …ในงาน BIG & BIH 2011

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้มีโอกาสไปแวะเวียนเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน หรืองาน BIG+BIH 2011 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้พบเห็น Products ดีๆ และสินค้า Lifestyle มากมายภายใต้แบรนด์ไทยๆ ที่เป็นผีมือของคนไทยล้วนๆ ที่มีโอกาสนำมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะให้เราๆ ท่านๆ ได้เลือกหาซื้อเป็นเจ้าของกันครับ

งานนี้จะมีทั้งสินค้าชิ้นใหญ่ๆ ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์หลากหลายแบบ หลายสไตล์ ชิ้นใหญ่ๆ ไปจนถึงของตกแต่ง ของประดับประดาบ้านเรือนชิ้นเล็กๆ ที่มีไอเดียกิ๊บเก๋มากมายเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่แสดงผลงานเก๋ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางกรมฯ ให้ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี DE Mark จากฝีมือของ Designer คนไทยไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง และของประดับตกแต่ง อีกเป็นจำนวนมาก อันแสดงถึงศักยภาพการสร้างสรรค์ของคนไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าผลงานของ Designer ชั้นนำในระดับโลกได้เป็นอย่างดี

ในบรรดาผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในงาน จะพบไอเดียที่น่าสนใจมากมายที่สอดแทรกทำให้สินค้าเหล่านี้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยการออกแบบ (Value Added by Design) ทำให้สินค้าธรรมดาๆ ในแต่ละชนิด แต่ละอย่างกลับกลายเป็นชื้นงานที่มีความโดดเด่น สะดุดตา สวยงามแปลกตา เรียกความสนใจให้ลูกค้ายินดีซื้อหาสินค้าเหล่านั้นในราคาที่มากขึ้นกว่าสินค้าทั่วๆ ไป

จากการสำรวจภาพรวมของสินค้ามี Design ภายในงาน ผู้เขียนพบว่ากรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบชาวไทยที่นำมาใช้จะอยู่ภายใต้ 4 ประเด็นหลักๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจพอสรุปได้ว่าเป็นกระแส หรือ Trends ที่เกิดขึ้นในการออกแบบในโลกปัจจุบัน ลองมาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง เผื่อท่านผู้อ่านอาจจะนำ “ไอเดีย” เหล่านี้ไปต่อยอดกับเรื่องราวหรือธุรกิจของท่านเองได้

 

Beyond Mix & Match เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันที่มักเกิดจากการตั้งโจทย์ใหม่ด้วยการผสมผสานสิ่งของสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งเข้าด้วยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โทรศัพท์มือถือที่มีการผสมผสานเอา Function การใช้งานอื่นๆ เข้าไปจากการใช้โทรเข้า-ออกเพียงอย่างเดียวจนมีความสามารถทำได้อะไรๆ ได้มากมายจนเราคาดไม่ถึง (ว่าโทรศัพท์ต้องมี Function เหล่านี้หรือไม่)

แต่ในกระแสปัจจุบันความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของตัววัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นำมาผสมผสานกันหรือการมี Function การใช้งานหลากหลายขึ้นกว่าปกติ ยิ่งมีความแตกต่างกันมากหรือมีความ “เข้ากันไม่ได้” มากเท่าไร ยิ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสนใจมากขึ้น และการผสมผสานนี้ควรต้องมองให้เลยไปกว่าการผสมผสานแบบธรรมดาๆ หรือการคิดแบบชั้นเดียวออกมาให้มาให้ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การออกแบบประตูแบบใหม่ให้ไม่เป็นเพียงประตูอีกต่อไป แต่อาจกลายเป็น Decorative Wall หรือ ส่วนหนึ่งของการประดับตกแต่งได้ หรือการนำโถสุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำ มาออกแบบและตีความใหม่เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง

Nature Touch & Nature Integration สินค้าจำนวนมากที่เราพบภายในงานหลายต่อหลายอย่าง จะมีการสอดแทรก Element ของธรรมชาติเข้าไปในการออกแบบหรือปรากฏอยู่บนตัวสินค้าเองในหลายระดับ ตั้งแต่การนำรูปทรงธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบตัวสินค้า การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ไปจนถึงการนำลวดลายธรรมชาติหรือภาพธรรมชาติหรือต้นไม้ ใบหญ้า ท้องฟ้า สัตว์ มาใช้ประกอบตัวสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นความโหยหาธรรมชาติและความต้องการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ทุกผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน และผู้เขียนเชื่อว่าในอนาคตต่อไปธรรมชาติกับมนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดำรงอยู่ควบคู่กันตลอดไป ดังจะเห็นได้จากเฟอร์นิเจอร์ลวดลายธรรมชาติ หรือการนำไม้ท่อน ไม้แผ่น เศษไม้ ลักษณะต่างๆ มาประกอบขึ้นใหม่เป็นโต๊ะ เก้าอี้ ผนังต่างๆ

Green Products กระแสรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเรื่องที่ยังถูกนำมาใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อลดการก่อมลภาวะที่เกิดขึ้นกับโลกและสงวนรักษาทรัพยากรให้ลูกหลานของเราในรุ่นต่อๆ ไปได้ใช้กันต่อไป ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ Recycle ในหลากหลายรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มมากขึ้นๆ เราจึงยังเห็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ในงานนี้มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความสำคัญกว่าแนวคิดการใช้วัสดุ Recycle หรือการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ก็คือ การลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น หรือทำให้เกิดขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ให้น้อยที่สุดมากกว่าครับ

Thai & Oriental Approach จิตวิญญาณหรือ Spirit แบบไทยๆ และแบบตะวันออกเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมที่สั่งสมเป็นเวลายาวนาน และถือเป็นจุดขายและแรงดึงดูดสำคัญในการเลือกซื้อหาทั้งสำหรับลูกค้าต่างชาติและชาวไทยเองก็ตาม ดังนั้นผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่างที่พบภายในงานจึงไม่ลืมที่จะนำภาพแห่งความงดงามแบบไทยๆ ความรู้สึก ความอ่อนช้อยในเส้นสายและตัววัสดุแบบตะวันออกที่มีความเป็นธรรมชาติสูง ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ และเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้ผลงานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นครับ

 

S’magazine ฉบับที่ 65

By :  ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดี คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

Related posts:

  1. อยู่ร่วม…ร่วมอยู่ (กับโลก) ในงาน Build Tech 2011 สำหรับท่านผู้อ่านที่ชื่นชอบนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้าง ผมมีงานดีๆ ที่อยากเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกันอีกงานครับ งานดังกล่าวคืองาน BuildTech 2011 จัดโดยบริษัท T.T.F. International จำกัด...
  2. เก็บตก Flight of the Gibbon เก็บตก Flight of the Gibbon เบื้องหลังการถ่ายทำ Flight of the Gibbon...
  3. Design ดี ดี…จากญี่ปุ่น เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารเขียว (Green Building) หรืออาคารที่มีแนวคิดอนุรักษ์พลังงานและสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายวัน ได้มีโอกาสพบเห็นเรื่องดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารบ้านเรือนอย่างมากมาย จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นไอเดียต่อยอดความคิดและนำไปเลือกใช้งานกันซัก 3 เรื่องครับ หน้าต่างอัจฉริยะ...
  4. ผนังบ้าน…หลังน้ำท่วม สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสภาพน้ำท่วมปัจจุบัน คือความเสียหายจากการท่วมขัง บ้านเรือนบางพื้นที่ท่วมสูงจนมิดหลังคา บางพื้นที่ก็โชคดีท่วมแค่มิดชั้นหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเกือบทุกอย่าง หากแม้โดนแช่น้ำไว้นานๆ ย่อมต้องมีอาการเสื่อมสภาพไป มากบ้าง น้อยบ้าง เรามาดูวิธีการแก้ไขผนังบ้านที่โดนน้ำท่วมขังกันดีกว่าครับ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top