เอแบคโพลล์ชี้ “ยิ่งลักษณ์” คะแนนความเป็นผู้นำพุ่ง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ครั้งที่สอง ระหว่าง วันที่ 16–21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกศึกษาต่อความเป็นผู้นำด้านต่างๆ เปรียบเทียบระหว่าง นายอภิสิทธิ์ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติ แต่หากพิจารณาเป็นค่าตัวเลขที่ค้นพบในด้านของนายอภิสิทธิ์ พบว่า ลดลงเกือบทุกตัว โดยเฉพาะด้านความเป็นคนรุ่นใหม่จาก 42.8% มาอยู่ที่ 36.0%

ขณะที่ความเป็นผู้นำด้านต่างๆ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กำลังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่น ความอดทนอดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ จาก 9.7% มาอยู่ที่ 16.2% การได้รับการยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.3% มาอยู่ที่ 17.7% ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพิ่มขึ้นจาก 9.8% มาอยู่ที่ 15.9%  ด้านความเป็นผู้นำเพิ่มจาก 12.9% มาอยู่ที่ 20.4% ด้านความรู้ความสามารถเพิ่มจาก 10.9% มาอยู่ที่ 16.7% ด้านการมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นจาก 15.2% มาอยู่ที่ 21.7%

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความอยากเห็นการถกแถลง (ดีเบต) แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชน ระหว่างนายอภิสิทธิ์ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ 59.4% อยากเห็น เพราะอยากได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อยากได้ยินวิสัยทัศน์จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยตรงอยากดูปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ เป็นต้น ในขณะที่ 40.6% ไม่อยากเห็น

 โดย มติชน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:10:29 น.
 link http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306036226&grpid=00&catid=&subcatid=
 

 


Related posts:

  1. 4 ปี ‘ยิ่งลักษณ์’ เปลี่ยนใจลุยการเมือง “ยิ่งลักษณ์” 4ปีผ่านไป จำใจหันร่วมวงการเมืองเพื่อ”ทักษิณ” หลังอดีตนายกฯประเมินน้องสาวเสี่ยง ดีกว่าเลือกคนนอก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่ออันดับที่ 1 พรรคเพื่อไทย...
  2. ‘เสนาะ’ นำลูกหลานเข้าพท.- หนุน ‘ยิ่งลักษณ์’ นายกฯหญิง   “เสนาะ”นำ “สรวงศ์-ฐานิสร์-ตรีนุช” ยื่นใบลาออกพรรคประชาราชแล้ว สมัครพรรคเพื่อไทย 16พ.ค. หนุน”ยิ่งลักษณ์” ชิงนายกฯ หญิงคนแรก เมื่อเวลา 11.30...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top