สัมภาษณ์คุณนิรมล ทิรานนท์

รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์คุณนิรมล  ทิรานนท์  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ  ไทยเจริญผล มาร์เกตติ้ง  ธุรกิจขายเส้นก๋วยเตี๋ยว “เส้นสยาม”

ออกอากาศทาง TNN 24 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00-20.00 น.

Related posts:

  1. อวัสดา ปกมนตรี รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอวัสดา...
  2. ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ The Genius of China สัมภาษณ์ ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ  โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ผู้แปลหนังสือ The Genius ...
  3. ลิขิตไว้ให้เห็นธรรม รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book  Club สัมภาษณ์ คุณปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส ...
  4. สัมภาษณ์คุณ สุภาพร เชูดวง จ้าของร้านบ้านส้มตำ รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited ร่วมกับ ก็อต ณัฐกฤตา สัมภาษณ์คุณสุภาพร...
  5. ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ เว็บไซต์ Hroyy.com รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ ดร.วรัญญู...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top