สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

รายการ คุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์  ดร.กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้เขียนหนังสือ ล้วงลึก เรื่องลับ ที่นักบริหารต้องรู้

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  2. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 3 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 3 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  3. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 2 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  4. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 1 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  5. วจีรัตน์ กังสะนัจนทน์ Pet Paradise Park ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ สัตวแพทย์หญิง วจีรัตร์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top