ลงทุนเป็น….เห็นความสำเร็จ : “ต้องรู้และเข้าใจในขั้นตอนของการลงทุน”

หลายต่อหลายคนที่ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางของการลงทุน มักจะมีความเชื่อที่ผิดๆ ซึ่งนำไปสู่ความหายนะของการลงทุนในอนาคต เรียกได้ว่าผู้ลงทุนมีเพียงแค่ร้อยละ 20 เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน

เช่นเดียวกับกฎ 80/20 ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน ชื่อ Vilfredo Pareto (ค.ศ. 1849 – ค.ศ. 1923) ซึ่ง Pareto ได้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และความมั่งคั่งกับสัดส่วนประชากรของประเทศอิตาลีในศตวรรษที่ 19 จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 80 ของรายได้และความมั่งคั่งของทั้งประเทศนั้นมาจากการทำงานของประชากรเพียงร้อยละ 20 ของประเทศเท่านั้น

Pareto ยังแสดงข้อมูลในหลายช่วงเวลาของประเทศอิตาลี และประเทศอื่นๆ ในขณะนั้นว่าเป็นไปในลักษณะเดียวกัน Pareto จึงตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า “Pareto Principle” หรือ กฎ 80/20 ซึ่งยังคงมีปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกับสิ่งที่ Pareto ค้นพบในอีกหลากหลายกิจกรรม หรือธุรกรรม

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ลงทุนอยู่เพียงร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด ที่ลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าโดยรวมถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของตลาด ทำให้เห็นว่าผู้ลงทุนจำนวนไม่มากนักที่จะประสบความสำเร็จจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นอะไรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จ หรืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนลงทุนด้วยความผิดพลาด และไปไม่ถึงจุดหลายปลายทางอย่างคนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จกระทำกัน

ถ้าท่านอยากที่จะอยู่ในกลุ่มร้อยละ 20 เหมือนคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จลองพิจารณาตนเองดูว่า ตนเองนั้นมีข้อบกพร่องใด จึงทำให้ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่ดินแดนแห่งความสำเร็จได้

หลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินว่า การที่จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ผู้ลงทุนต้องมีความพร้อม มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการลงทุน หรือเรียกได้ว่า “ต้องรู้และเข้าใจในขั้นตอนของการลงทุน” เป็นอย่างดี ซึ่งความเชื่อแบบนี้นั้น เป็นหลุมพรางที่ทำให้ผู้ลงทุนหลายรายติดกับดัก และไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ลงทุนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการลงทุน แต่ผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนให้เป็นอย่างดี แต่การที่เรามีความรู้ในการลงทุนตามขั้นตอนนั้นมันยังไม่เพียงพอต่างหาก

เราอาจเปรียบเทียบได้ว่า “การรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนของการลงทุน” นั้นอาจมีความสำคัญไม่เท่ากับ “ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน” อย่าเพียงแต่จะคิดว่าจะลงทุน ถ้าคุณยังไม่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้นจริง ๆ

ลูกศิษย์ของผู้เขียน หลายคน ที่เข้าสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน บางคนทางบ้านมีฐานะค่อนข้างดี มีเงินลงทุนจำนวนมาก จึงคิดริเริ่มอยากจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ด้วยสถานการณ์ขึ้นลงของหลักทรัพย์ในแต่ละวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการลงทุนมากเท่าใดนัก ก็อาจจะซื้อหรือขายไม่ทันต่อเวลา ทำให้ผลของการลงทุนนั้นขาดทุน

ลูกศิษย์ของผู้เขียนเองหลายต่อหลายคน มีผลจากลงทุนขาดทุนอยู่เป็นประจำ เมื่อผู้เขียนถามถึงการลงทุน ก็มักจะตอบว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี การเมืองไม่ค่อยสงบ ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงซบเซา ทั้งๆ ที่ผู้ลงทุนรายอื่นๆ ก็ยังสามารถที่จะทำกำไรจากการลงทุนนั้นได้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเวลาผ่านไป ลูกศิษย์เหล่านั้นก็เริ่ม มีความอยากลดลง หรือความกระหายที่จะลงทุนนั้นก็เริ่มลดหย่อนลงไปด้วย สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกการคิดที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ดังนั้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะอาศัยแต่ความรู้ในการลงทุนเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจำเป็นที่จะต้องมี “ความกระหาย” ที่จะลงทุน เพราะความกระหายนี้เองจะทำให้ผู้ลงทุนมีความต้องการ และมีความรักในการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาประกอบการลงทุนเพิ่มเติม เพราะการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนนั้นเกิดความแม่นยำ และนอกจากนั้นผู้ลงทุนควรที่จะต้องมีความตั้งใจจริงในการลงทุน เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการลงทุน เมื่อนั้นผู้ลงทุนจะมีความพร้อมในการลงทุนอย่างแท้จริง และที่สำคัญผู้ลงทุนจะต้องรักษาความอยากที่จะลงทุนไว้ตลอดเวลา เพราะเมื่อไรความอยากหรือความกระหายนี้ลดลง ก็จะทำให้ความสามารถในการลงทุนนั้นลดลงไปด้วย

 

S Ideas by Dr.Kittiphun, S Magazine Issue 64 May 18-24, 2011

ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

drkittiphun@hotmail.com

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top