“มาร์ค”เรียกร้องยึดมั่น ปชต. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม-ปท. ละเว้นส่วนตัว-พวกพ้อง

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ ถึงการยุบสภาผู้แทนราษฎรว่าการยุบสภาฯเป็นการเริ่มต้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นสำหรับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการเริ่มต้นเดินหน้าประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและครอบครัว จึงประกาศยุบสภาฯด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง และด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ใช้โอกาสที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า
สำหรับสองปีในการบริหารหวังว่า ไม่ว่าใครจะนิยมชมชอบพรรคการเมืองใด หรือใส่เสื้อสีอะไร น่าจะเห็นตรงกันว่าจะต้องช่วยคนจนและผู้มีรายได้น้อย ได้ต่อสู้กับของแพง ค่าครองชีพที่สูง การศึกษายังต้องทำต่อไปให้ลูกหลานได้เรียนสูงและมีคุณภาพ ทำให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตที่ดีต่อไป ความเป็นอยู่เกษตรกรจะต้องทำให้ดีขึ้น มีเงินออม ไม่มีหนี้สิน การปราบยาเสพติดจะต้องทำอย่างจริงจังต่อไป

” การเมืองการปกครองต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยไม่เดินออกนอกเส้นทาง ไม่เดินออกนอกรัฐธรรมนูญ ไม่เดินออกนอกกฎหมาย และใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล มาบริหารประเทศ จะต้องยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนรวม และผลประโยชน์ประเทศเท่านั้น ไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ของตัว ของพวกพ้อง ของพรรค”

มติชน / วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21:11:51 น.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1304950444&grpid=03&catid=&subcatid=

 

Related posts:

  1. นายกฯแถลงยุบสภาด้วยความเต็มใจ นายกฯแถลงยันยุบสภาด้วยความเต็มใจ รักษาคำพูดตามสัญญา ชี้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสครั้งใหญ่ให้กับประเทศเดินหน้าต่อไป วันนี้ (9 พ.ค. 54) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี...
  2. โพลเผย! เลือกตั้งครั้งใหม่ “คนอีสาน” เลือก “พท.” ทิ้งห่าง “ปชป.” ถึง 3 เท่า! ภท.ผูกขาด”บุรีรัมย์”ที่เดียว ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “เลือกตั้งครั้งใหม่ชาวอีสานจะเลือกใคร” ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย พบคะแนนโหวตพรรคเพื่อไทยสูงสุด 63.9%...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top