The Genius of China ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก

ความยิ่งใหญ่ของจีนนั้นมีมานับพันปี รุ่งเรือง แตกแยก ตกอับ และกลับมารุ่งเรืองใหม่หลายรอบหลายหน และปัจจุบันจะเห็นการผงาดขึ้นอีกครั้งของจีน โดยในไม่กี่ปีข้างหน้าจะเชื่อกันว่าเศรษฐกิจของจีนจะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้ามหาอำนาจที่ถดถอยอย่างสหรัฐอเมริกา

ในอดีตจีนเป็นประเทศที่มีผู้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งของ พัฒนาเทคโนโลยี และขบคิดปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมต่อๆมา เด็กรุ่นใหม่บางคนโดยเฉพาะในโลกตะวันตก คิดไปว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาจากอารยธรรมตะวันตกก็มีมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วล้วนมีต้นกำเนิดจากจีน

รอยต่อประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป บัดนี้ได้มีผู้กลับไปค้นคว้าเก็บข้อมูลหลักฐาน รวบรวมเรียบเรียงไว้จำนวนมาก ผู้นั้นคือ โจเซฟ นีดแฮม นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมี ชาวอังกฤษ และผลงานของเขาคือ “ Science and Civilization in China” หรือ “สารานุกรมวิทยาศาสตร์และอารยธรรมจีน” มีความยาวถึง 27 เล่ม

ซึ่งถือว่าเป็น “คัมภีร์” ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นความก้าวหน้าของจีน และชุดสารานุกรมนี้เป็นหนังสืออ้างอิงของนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั่วโลก

และโชคดีที่ โรเบิร์ต เทมเพิล ได้มาเรียบเรียงให้สั้นและอ่านง่าย คนทั่วไปจะได้อ่านและรับรู้ ซึ่งสำนักพิมพ์มติชนและ ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ ได้แปลและจัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบครบถ้วน 4 สี ทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงเรื่องราวอย่าง คันไถเหล็ก เหล็กหล่อ  นาฬิกาจักรกล บรั่นดีและวิสกี้ หน้าไม้ ดินปืน กลองตั้งเสียง จรวดและจรวดหลายตอน ปืนและปืนใหญ่ ฯลฯ

ต้องหาซื้อมาเก็บและอ่าน รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ!!

 

The Genius of China ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก

โรเบิร์ต เทมเพิล เขียน ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ แปล

สำนักพิมพ์มติชน 2554

Reviewed by Nomtan

พิมพ์ครั้งแรกที่ S Book, S Magazine Issue 62 May 4, 2011

 

Related posts:

  1. ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ The Genius of China สัมภาษณ์ ดร. พงศาล มีคุณสมบัติ  โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ผู้แปลหนังสือ The Genius ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top