จัดระเบียบ…ค่าไฟฟ้า ตอนที่ 2

หลังจากที่ตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึงวิธีการจัดระเบียบค่าไฟฟ้าในบ้านเรือนของท่าน ด้วยการลดการใช้งานและพึ่งพา (แสง) ธรรมชาติให้มากขึ้นกันไปแล้วซึ่งก็คงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าหลักๆ ในบ้านของท่านยังมีที่มาจากพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งก็ขึ้นกับจำนวนของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสำคัญ ถ้ามีมากท่านก็ย่อมเสียค่าไฟฟ้ามากเป็นเงาตามตัว เราลองมาดูวิธีแก้ไขกันนะครับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

          2.1 การลดค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่พวกเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งหลอดไฟหรือดวงโคมในห้องหับของท่านว่าจะทำอย่างไรได้บ้างครับ

               2.1.1 หลีกเลี่ยง Peak Load ช่วงเวลาที่มีคนใช้ไฟฟ้ามากที่สุดหรือมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak load) ของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงบ่าย 2 และหัวค่ำ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน และไม่ต้องสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพิ่ม การไฟฟ้าจึงคิดค่าไฟในช่วงเวลาดังกล่าวกับผู้ใช้แพงกว่าช่วงเวลาทั่วไป ถ้าท่านไม่ต้องการเสียค่าไฟฟ้ามากเกินไปควรหลีกเลี่ยงการใช้สอยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว จะช่วยประหยัดเงินให้ตัวท่านและประเทศชาติได้ครับ

              2.1.2 ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ เดี๋ยวนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าแทบทุกชนิดจะติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าไว้เพื่อให้เราเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง ฉลากดังกล่าวเป็นตัวบอกค่าที่เรียกว่าค่า EER หรือ Energy Efficient Ratio โดยค่าดังกล่าวได้จากการนำค่าพลังงาน/ ความเย็นที่อุปกรณ์ผลิตได้  หารกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป ดังนั้นยิ่งค่านี้มากแสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีและกินไฟน้อย ปกติแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จะมีค่า EER เท่ากับ 10.6

              2.1.3 อุปกรณ์เดียวกัน ใช้ร่วมกัน การใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันรับเอาแนวคิดแบบบริโภคนิยมเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจึงมีแนวโน้มที่จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของตนเองเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง วิทยุ ตู้เย็น ฯ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามอุปกรณ์เหล่านั้น  แนวทางลดการความต้องการใช้สอยอุปกรณ์เหล่านี้คือนัดหมายให้หมู่สมาชิกในบ้านรวมตัวกันใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ร่วมกัน (Elec. equipment pool) เช่น ดูทีวีพร้อมกัน กินข้าว ฟังเพลงพร้อมกัน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะได้ความสมานฉันท์ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สตางค์ในกระเป๋าท่านงอกเงยขึ้นมาอีกด้วยครับ

          2.2 การลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ

  •      ลดพื้นที่ปรับอากาศ/ ลดความต้องการเครื่องปรับอากาศ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศกลายมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่อาศัยของคนไทยไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศนับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บริโภคเงินและพลังงานไฟฟ้าในบ้านเป็นจำนวนมากทุกๆ เดือน ยิ่งท่านมีอุปกรณ์นี้มาก และเปิดใช้มากชั่วโมงเท่าใด เงินในกระเป๋าของท่านก็จะน้อยลงไปตามนั้น ทางแก้ที่ดีที่สุดคือลดการใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเลือกใช้สอยเท่าที่จำเป็นจริงๆ เช่น ห้องนอน เป็นต้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร อาจพิจารณาใช้การระบายอากาศธรรมชาติหรือพัดลมตัวใหญ่ๆ เข้าช่วย ผนวกกับการจัดภูมิทัศน์ในบ้านท่านให้ร่มรื่น น่าจะเป็นหนทางสร้างความเย็นแบบสบายกระเป๋าให้ท่านได้
  •      ลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ปัจจัยสำคัญอีกประการของการกินไฟจากเครื่องปรับอากาศคือปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านของท่าน ยิ่งความร้อนเข้าสู่บ้านท่านมากเท่าใด เครื่องปรับอากาศยิ่งต้องทำงานหนักหรือต้องเสียเวลาไปทำความเย็นให้กับห้องและวัสดุประกอบผนัง พื้น ฝ้าเพดานในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น วิธีการลดการถ่ายเทความร้อนที่ทำได้ง่ายๆ คือปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่ตัวบ้านท่าน และสร้างร่มเงาด้วยกันสาด ระแนงหรือชายคาให้กับผนังและหน้าต่างของท่าน อุปกรณ์ดังกล่าวนับว่ามีผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นจำนวนมาก
  •      ติดตั้งฉนวนในห้องปรับอากาศ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดแต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนคือ การติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้แก่พื้นที่ใดๆ ที่ต้องการปรับอากาศ เพราะฉนวนจะทำหน้าที่ป้องกันความร้อนไม่ให้ถ่ายเทเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่ควรพิจารณาติดตั้งได้แก่ หลังคา(เหนือฝ้าเพดาน) และผนังห้องด้านที่กระทบแสงแดดรุนแรง (ทิศใต้ ทิศตะวันตกเป็นต้น) สำหรับวิธีการติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยกรณีส่วนหลังคาควรปูฉนวนอย่างน้อย 3 นิ้วในพื้นที่ใต้หลังคาเหนือฝ้าเพดาน และสำหรับผนังควรกรุฉนวนความหนาอย่างน้อย 3 นิ้วเช่นกันเข้าที่ผนังด้านที่ต้องการและปิดทับด้วยโครงเคร่าผนังเบาแล้วตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการของท่านก็เรียบร้อย การลงทุนติดตั้งฉนวนดังกล่าวแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ลดลงตลอดอายุการใช้งานของวัสดุนับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าการลงทุนอยางแน่นอนครับ

บทสรุป

จะเห็นได้ว่าเคล็ด(ไม่) ลับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากลำบาก ซึ่งมีตั้งแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ไปจนถึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนบ้างตามสมควร ซึ่งการคิดหักลบความคุ้มค่าในการเลือกใช้วัสดุ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่นั้น ผมอยากให้ท่านพิจารณาให้ครบถ้วนถึงค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถลดลงได้ตลอดอายุการใช้งานอาคารร่วมกับค่าพลังงานที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าทั้งตนเองและประเทศชาติ และอย่าลืมว่าการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับ

 

S Decor by Asst.Prof.Ratchot Chompunich, S Magazine Issue 58 March 30 – April 5, 2011

ผศ.รัชด  ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Related posts:

  1. จัดระเบียบ…ค่าไฟฟ้า ตอนที่ 1 จากข่าวภัยพิบัติและความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เราคงต้องร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ร่วมกับพี่น้องร่วมโลกของเรา และภาวนาว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกทั้งที่ญี่ปุ่น และที่ไหนๆ ในโลกรวมทั้งบ้านเราด้วย ผมได้เห็นวิธีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของชาวญี่ปุ่นด้วยการแบ่งปันการใช้ไฟฟ้ากันคนละช่วงเวลา เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประสบภัย ผมก็เลยนึกต่อมาถึงบ้านเราว่าถึงแม้บ้านเราจะไม่เกิดปัญหานี้หรือพบความขาดแคลนไฟฟ้ากันอย่างชัดเจน แต่เมื่อหันมาดูราคาน้ำมันที่ลอยตัวสูงขึ้นเหมือนว่าวติดลมบนและไม่มีทีท่าว่าจะลดเพดานบินลงมาแม้แต่น้อย รวมทั้งน้ำมันปาล์มด้วย...
  2. 10 โรคยอดฮิตของบ้าน ตอนที่ 1 เมื่อทบทวนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างในบ้านพักอาศัยของเราๆ ท่านๆ จะพบว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆ พบเจอกันบ่อยๆ เหมือนเป็นโรคร้ายประจำบ้านอยู่ 10 โรค ที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดขึ้นทีไรก็เป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและลำบากกระเป๋าสตางค์ให้เราทุกครั้ง ซึ่งโรคทั้ง 10...
  3. คุยเฟื่องเรื่องสี ตอนที่ 1 สี เป็นผลิตภัณฑ์ทางการก่อสร้างที่มีหน้าที่หลักคือ ป้องกันพื้นผิวของวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ทาทับอยู่ไม่ว่าจะเป็น ผนังภายใน ภายนอก เหล็ก ไม้ หรืออื่นๆ ที่ต้องการ...
  4. ภัย…..ในอาคารบ้านเรือน ตอนที 1 ในการออกแบบอาคารบ้านเรือน สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ความเป็นไปได้ทางกฎหมายและเทคนิคการก่อสร้าง ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ดังนั้นถ้าจะบอกเล่าเรื่องภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้อ่านได้ระมัดระวังป้องกันไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์รับปีใหม่นี้ครับ ภัยในอาคารปกติจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ...
  5. คุยเฟื่องเรื่องสี ตอนที่ 2 หลังจากตอนที่แล้วได้พูดคุยถึงเรื่องสีทาบ้านกันไปพอหอมปากหอมคอ หวังว่าแฟนๆ คอลัมน์คงพอเข้าใจภาพรวมของสีและการเลือกใช้งานในบ้านหรืออาคารกันบ้างแล้วนะครับ คราวนี้เรามาต่อกันที่ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมพื้นผิวสำหรับทาสี เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการทำงานของช่างว่ากระทำถูกต้องตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร หรือบางทีท่านอาจจะคันไม้ คันมือ ลองทาสีบ้านเองก็จะได้ทำได้ถูกต้องครับ เพราะจริงๆ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top