100 ปี คึกฤทธิ์

Book Review

100 ปี คึกฤทธิ์

สยามรัฐ มกราคม 2554

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2454 ดังนั้นปีนี้ในวันที่ 20 เมษายน 2554 จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

ในบรรดาบุคคลที่โลดแล่นในวงการเมืองไทย มีเพียง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เท่านั้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เสาหลักประชาธิปไตย” ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วทั้งแผ่นดิน

ทางการเมืองนั้น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของประเทศ ในยุคประชาธิปไตยเบิกบานหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และการที่มีรัฐธรรมนูญ ปี 2517 บังคับใช้ ซึ่งพรรคกิจสังคมที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เป็นผุ้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรค ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาด้วยเสียงเพียง 18 ที่นั่ง แต่สามารถผลักดันจัดตั้งรัฐบาลได้

นอกจากการเมืองในรัฐสภาแล้ว ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” และความเป็นนักคิดนักเขียนของท่าน จึงทำให้มีผู้ติดตามบทความอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีผู้ทีสนใจการบ้านการเมืองนิยมอ่านสยามรัฐจำนวนมาก

ด้านศิลปวัฒนธรรม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ก็ถือเป็นหนึ่งที่หาคนเทียบเคียงได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นผลงานเขียน หรือโขนละคร จนทำให้ได้รับการยกย่องเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ทั้งองค์การยูเนสโกยังเชิดชูให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” 4 สาขา คือ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ในโอกาสนี้ “สยามรัฐ” จึงได้จัดทำหนังสือ “100 ปี คึกฤทธิ์” เป็นหนังสือที่เล่าถึงชีวิตและผลงานไว้ อย่างครบถ้วน มีทั้งภาพที่หาดูได้ยาก ควรที่จะหาซื้อไว้อ่าน และเก็บไว้ใช้อ้างอิง

(S Book มีหนังสือ “100 ปี คึกฤทธิ์” 2 เล่ม สำหรับผู้ที่สนใจ SMS มาที่ 422-1980 (3 บาท) พิมพ์คำว่า “คึกฤทธิ์” หากมามากกว่าจำนวนหนังสือ จะทำการจับสลาก และจัดส่งให้กับผู้ที่โชคดี)

S Book by Nomtan, S Magazine Issue 55 March 9-15, 2011 

Related posts:

  1. iPad Books Book Review iPad: iTunes 10 + แอพพลิเคชั่น Provision 2553, 219...
  2. โพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่ โพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่ รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top