ภัย…..ในอาคารบ้านเรือน ตอนที 1

ในการออกแบบอาคารบ้านเรือน สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ความเป็นไปได้ทางกฎหมายและเทคนิคการก่อสร้าง ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ดังนั้นถ้าจะบอกเล่าเรื่องภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้อ่านได้ระมัดระวังป้องกันไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์รับปีใหม่นี้ครับ

ภัยในอาคารปกติจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ

  1. ภัยจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ ซึ่งสร้างความสูญเสียมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพแวดล้อม สถานที่และการเตรียมความพร้อมต่างๆ ครับ
  2. ภัยจากอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ ซึ่งเกิดได้ทั้งจากความตั้งใจและความประมาทของผู้ใช้อาคาร
  3. ภัยจากโจรภัยและการก่อการร้าย เกิดได้ทั้งในระดับการลักเล็กขโมยน้อย ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและชีวิตไปจนถึงการก่อวินาศกรรมหรือวางระเบิดทำลายอาคารครับ
  4. ภัยจากการออกแบบอาคารเพื่อการใช้งาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอาคารบ้านเรือนในชีวิตประจำวัน และอาคารแต่ละประเภทการใช้สอยก็มีความเสี่ยงและสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปครับ

วันนี้เราจะมาเน้นกันที่ภัยที่เกิดในอาคารเป็นหลักครับ ผมมีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ ที่เขียนไว้ในหนังสือ “อุบัติภัยวิทยา” ว่ามีประเภทของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในอาคารมากมายถึง 13 ประเภทครับ

ลำดับ ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุ
1 การพลัดตกหกล้ม เกิดจากพื้นเปียก พื้นลื่น หรือพื้นเปลี่ยนระดับ ทำให้หกล้มเกิดการบาดเจ็บ
2 การตกจากที่สูง เกิดเพราะขาดการป้องกันการพลัดตกจากอาคารตามจุดต่างๆ เช่น ระเบียง ดาดฟ้า กันสาด อันเนื่องมาจากผนังกันตกหรือราวกันตกสูงไม่พอ ทำให้ผู้ใช้อาคารพลัดตกลงมาได้
3 ของหล่นทับ เกิดจากการจัดเก็บของหนักไม่มั่นคง ไม่ยึดจับให้แน่นหนาเพียงพอ จึงร่วงหล่นสู่ผู้สัญจรในอาคาร
4 การยกและเคลื่อนย้ายของ เกิดจากการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหล่นใส่ร่างกาย หรือเกิดจากยกสิ่งของไม่ถูกวิธีทำให้ได้รับบาดเจ็บ
5 การใช้เครื่องมือ เกิดจากการใช้เครื่องมือไม่ตรงกับงาน เช่น ใช้มีดปลายแหลมแทนไขควง หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน
6 ไฟไหม้น้ำร้อนลวก เกิดจากไอน้ำหรือน้ำร้อนหุงต้ม หรือจากท่อน้ำร้อนในอาคารอาคารหก รั่วใส่ผู้ใช้อาคารทำให้ผิวหนังพุพอง
7 เครื่องจักรกล เกิดจากการขัดข้องของเครื่องจักรหรือการขาดการบำรุงรักษา เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน หนีบ ตัดร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้อาคารได้
8 ไฟฟ้า เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟดูดผู้ใช้งานอุปกรณ์นั้นและต่อเนื่องให้เกิดเพลิงไหม้
9 สารเคมี อันตรายจากสารเคมี เกิดจากการสัมผัสหรือสูดดมเอาสารที่มีพิษต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสัมผัสถูกกรดที่เกิดจากความประมาท ไม่เก็บสารพิษให้พ้นมือเด็ก การหายใจเอาใยหินที่ตกค้างจากวัสดุก่อสร้าง
10 สิ่งของมีพิษ สัตว์มีพิษ เกิดจากการรับประทานหรือสัมผัสวัตถุมีพิษ เช่น ผัก เห็ดมีพิษ หรือถูกสัตว์มิพิษ เช่น ตะขาบ งู และแมงป่องขบกัด เป็นต้น
11 ไฟ, พลุ, ดอกไม้ไฟและอาวุธปืน เมื่อเกิดประกายไฟจะทำให้เกิดระเบิดเป็นอันตรายถึงชีวิต
12 การจราจร เกิดจากการจัดการจราจรที่ไม่ดีพอทำให้ทางสัญจรระหว่างการใช้รถยนต์กับคนเดินเท้าประสานกัน หรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน
13 อุบัติเหตุอื่นๆ ได้แก่เหตุเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ เช่น มีดบาด หนามตำ วิ่งชนกัน เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพลัดตกหกล้ม (ซึ่งเป็นกรณีพบบ่อยๆ) การตกจากที่สูง การมีวัตถุหล่นทับ และภัยจากระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งผมจะมาบอกเล่าถึงแนวทางแก้ไขกันในครั้งต่อๆ ไปครับ

(ที่มาข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ – การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในอาคาร จัดทำโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552)

S Decor by Asst.Prof.Ratchot Chompunich, S Magazine Issue 48 January 19-25, 2011

ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดี คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

Related posts:

  1. ส้วม…หลังน้ำท่วม เรื่องทุกข์ของการ (ขับ) ถ่ายทุกข์ในสภาพบ้านน้ำท่วมเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ประสบทุกข์อยู่ในปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตร ถ้าเป็นทุกข์เบาก็คงไม่ลำบากมากนัก พอจะปล่อยๆ ให้ไหลไปตามน้ำ (ท่วม) ได้ แต่เรื่องทุกข์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top