Design ดี ดี…จากญี่ปุ่น

เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารเขียว (Green Building) หรืออาคารที่มีแนวคิดอนุรักษ์พลังงานและสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายวัน ได้มีโอกาสพบเห็นเรื่องดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารบ้านเรือนอย่างมากมาย จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นไอเดียต่อยอดความคิดและนำไปเลือกใช้งานกันซัก 3 เรื่องครับ

หน้าต่างอัจฉริยะ : บานเลื่อนเกล็ดอลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่ภายนอกบ้านนอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยเป็นอุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงจากลมพายุ และหิมะเพื่อมิให้กระจกที่อยู่ด้านในได้รับความเสียหายแล้ว หากเรานำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย น่าจะเป็นแผงบานเลื่อนกันแสงแดดที่มีประสิทธิภาพมากเพราะสามารถปรับเลื่อนได้ตามทิศทางแดดและป้องกันแสงแดดและความร้อนได้จากาภายนอกอาคาร

S 41

พื้นที่สมานฉันท์: ด้วยสภาพสังคมญี่ปุ่นที่มีความจริงจังกับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง มีความเคร่งเครียด ไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  ในการออกแบบอาคารปัจจุบันจึงแก้ไขปัญหานี้จากการออกแบบพื้นที่ให้มีการปฏิสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้อาคารให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้อาคารซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพนักงานของหน่วยงาน/องค์กรได้ใช้เป็นพื้นที่สันทนการ พักผ่อนหย่อนใจ หรือพบปะพูดคุยกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการอันจะส่งผลเชิงบวกต่อองค์กรได้

S 41-2

ผนังต้นไม้ : ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างสูงสุด แต่ประเด็นการพัฒนาทางจิตใจและการโหยหาธรรมชาติยังอยู่ควบคู่กับจิตสำนึกพื้นฐานของมนุษย์และชาวญี่ปุ่นอยู่ดี ดังนั้น Trend ใหม่ที่พบเห็นมากตามอาคารในกรุงโตเกียวปัจจุบันคือ การเปิดพื้นที่โล่งของอาคารเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อมอาคาร และการใช้ผนังต้นไม้หรือ Biofacade ประกอบเป็นผนังภายนอกและภายในอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงาม ชุ่มชื่นให้กับอาคารแล้ว ยังสามารถบังแสงแดดเข้าสู่อาคารพร้อมๆ กับดูดซับสารพิษจากการจราจรในท้องถนนได้อีกด้วยครับ

S 41-3

การออกแบบของประเทศญี่ปุ่นจะมีความสวยงามสมกับการใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและสังคมแวดล้อม ซึ่งผู้ออกแบบบ้านเราสมควรนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และบริบทในบ้านเราต่อไป

“อย่าลืม…ต่อเติม เสริม (สี) เขียวกันในสไตล์ญี่ปุ่น-ไทย หรือ ไทย-ญี่ปุ่น (ที่ไม่ใช่สนามกีฬา) บนความเขียวอันอุดมของประเทศไทยครับ”

 

S Decor by Asst.Prof.Ratchot Chompunich, S Magazine Issue 41 December 1-8, 2010

ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดี คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


Related posts:

  1. ต้นไม้…หลังน้ำท่วม การที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขัง ต้นไม้ใบหญ้าหรือพืชเศรษฐกิจต่างๆ ที่เราปลูกไว้รอบๆ บ้านของเรา ไม่น่าจะมีชีวิตเหลือรอดมาได้มากนัก เพราะต้นไม้พวกนี้ก็ต้องการอากาศหายใจเหมือนเราและเช่นกันหากระยะเวลานานขึ้น พืชคลุมดินหรือไม้ดอก ไม้พุ่มก็คงไม่มีชีวิตรอด จมน้ำหรือสำลักน้ำตายไปหมดแน่ๆ สำหรับคนรักต้นไม้ต้อง...
  2. ส้วม…หลังน้ำท่วม เรื่องทุกข์ของการ (ขับ) ถ่ายทุกข์ในสภาพบ้านน้ำท่วมเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ประสบทุกข์อยู่ในปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตร ถ้าเป็นทุกข์เบาก็คงไม่ลำบากมากนัก พอจะปล่อยๆ ให้ไหลไปตามน้ำ (ท่วม) ได้ แต่เรื่องทุกข์...
  3. ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 1 ช่างคิด ช่างเขียน ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine...
  4. ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2 ช่างคิด ช่างเขียน ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine...
  5. บ้านหลังน้ำท่วม ตอนจบ หลังจากตอนที่แล้วได้นำเสนอเรื่องราวบ้านหลังน้ำท่วม ซึ่งผมนำมาข้อมูลจากหนังสือบ้านหลังน้ำท่วม เขียนโดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์กันมาแล้ว คราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดเป็นส่วนถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดตามจุดต่างๆ ในบ้าน(หลังน้ำท่วม)กันครับ พื้นไม้ปาเก้ ถ้าพื้นบ้านของท่านเป็นไม้ปาเก้ แล้วถูกน้ำท่วมก็ต้องเข้าใจไว้นิดหน่อยนะครับว่า ปาเก้หรือไม้แผ่นชนิดนี้อยู่ได้ด้วยกาวติดกับพื้นคสล....

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top