รู้จัก iPad ตอนที่ 2

รู้จัก iPad ตอนที่ 2

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณอรภัค สุวรรณภักดี ผู้เขียนหนังสือ “ทำตลาดบน facebook” เรื่อง iPad

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00น. ทาง TNN24

facebook คุณอรภัค:

http://www.facebook.com/orapak

 

Related posts:

  1. รู้จัก iPad ตอนที่ 1 รู้จัก iPad ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  2. รู้จัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รูัจักสยามสแควร์กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. มารู้จัก Apple iPad กัน กับ @iwhale มารู้จัก Apple iPad กัน กับ @iwhale รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. DC One Dental Clinic ตอนที่ 1 DC One Dental Clinic ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  5. DC One Dental Clinic ตอนที่ 2 DC One Dental Clinic ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top