ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2

ช่างคิด ช่างเขียน ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2

รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ “ช่างคิด ช่างเขียน ช่าง (จะ) เรียน..สถาปัตย์” ออกอากาศทาง Next Step Television และบทสัมภาษณ์พิมพ์ใน S Magazine Issue 24 August 4-10, 2010

Related posts:

  1. ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 1 ช่างคิด ช่างเขียน ช่าง (จะ) เรียน…สถาปัตย์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine...
  2. จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 1 จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  3. จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 2 จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  4. จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 3 จัดสรรคลื่นความถี่ ตอนที่ 3 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์...
  5. ความรู้คู่ความงาม ตอนที่ 1 ความรู้คู่ความงาม ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยเรื่องการดูแลรักษาผิวพรรณ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top