วสันต์ โพธิพิมพานนท์ ตอนที่ 2

วสันต์ โพธิพิมพานนท์ ตอนที่ 2
รายการคุยกันวันเสาร์ กับสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk สัมภาษณ์ คุณวสันต์ โพธิพิมพานนท์ นักธุรกิจ เจ้าของเบนซ์ทองหล่อ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.00-20.00น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. วสันต์ โพธิพิมพานนท์ ตอนที่ 1 [youtube  xffi9LEYnbY] วสันต์ โพธิพิมพานนท์ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  2. ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 1 คุยกับ ดร.โสภณ ดำนุ้ย ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์  กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  3. ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 2 ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  4. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอนที่ 2 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  5. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอนที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top