ลูกไก่ทอง ตอนที่ 2

ลูกไก่ทอง ตอนที่ 2

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited พร้อมด้วย คุณป้อง ปิติวัติติ์ แจ่มสว่างวรพงษ์ พาไปชิมอาหารที่ ร้านลูกไก่ทอง ซอยทองหล่อ 13 และพูดคุยกับ คุณแสงณรงค์ มนตริวัต เจ้าของร้าน

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 19.45น. ทาง TNN24

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://www.wongnai.com/restaurants/33LT-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87

และ facebook

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD-13/132013000191710

Related posts:

  1. ลูกไก่ทอง ตอนที่ 1 ลูกไก่ทอง ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Style Unlimited...
  2. ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1 ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  3. ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 2 ถักทอกับ The Loom ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  4. โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  5. โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2 โรงแรม Column Bangkok ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top