การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk Special สัมภาษณ์ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 19.30น. ทาง TNN24

Related posts:

  1. อุตสาหกรรม เข้าถึงและพึ่งได้ ตอนที่ 2 อุตสาหกรรม เข้าถึงและพึ่งได้ ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ตอน Saturday...
  2. อุตสาหกรรม เข้าถึงและพึ่งได้ ตอนที่ 1 เข้าถึง พึ่งได้ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 3 รูัจัก “สยามสแควร์” กับ “เกรียงไกร” ตอนที่ 3 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ...
  4. สวนสัตว์เชียงใหม่ ตอนที่ 2 สวนสัตว์เชียงใหม่ ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...
  5. สวนสัตว์เชียงใหม่ ตอนที่ 1 สวนสัตว์เชียงใหม่ ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top